Doneer
Home Wat we doen Basisscholen

Basisscholen

Onze benadering is een belangrijke aanvulling op het reguliere onderwijs. Leerkrachten ervaren onze lessen als een kwaliteitsinjectie in hun klaslokalen. Op basisscholen verspreid door Nederland volgen ruim 1.600 leerlingen uit groepen 7 en 8 wekelijks gastlessen van gepassioneerde gastdocenten.

Het 2-jarige curriculum

De leerkracht is nauw betrokken bij het voorbereiden van de gastlessen. Zo komt het reguliere curriculum tot leven. Als leerlingen met een architect een maquette hebben gemaakt, wordt rekenen op schaal heel concreet. Elke gastdocent neemt een eigen vocabulaire mee de klas in, dat de leerkracht door de week herhaalt zodat het beklijft.

 • Groep 7 en 8
 • 10-13 jaar
 • Een dagdeel per week, onder schooltijd
 • Onder regie van de leerkracht
 • 2-jarig curriculum
 • 10-15 vakken
 • De lessen geven een kwaliteitsinjectie aan het reguliere curriculum
 • Motivator voor leerlingen en leerkrachten
 • Versterkt sociale cohesie in en om de school
 • Aanbevolen door het Ministerie van OCW en de onderwijsinspectie
Quote - Allan Varkevisser - Farmsumerborg
‘Ik kan heel vaak later weer op de gastles terugkomen, waardoor het mijn eigen onderwijs ook versterkt.’
Quote - Allan Varkevisser - Farmsumerborg
Allan Varkevisser Leerkracht Farmsumerborg

Vakken

Vakken

Ons curriculum opent een breed scala aan werelden via vakken zoals: Geneeskunde, Recht, Ondernemen, Filosofie, Beeldende Kunst, Journalistiek en Politiek.

Gastlessen

Gastlessen

Onze gastdocenten nemen de leerlingen mee in levensechte situaties. Zo leren ze diagnosticeren met een huisarts, programmeren met een ICT’er, brand blussen met de brandweer, debatteren met een wethouder, vonnissen met een rechter en reportages maken met een journalist.

Leerkracht

Leerkracht

Ons onderwijsconcept werkt heel goed op de basisscholen, door het enthousiasme van de leerkrachten. Zij ervaren het als een motivator in hun reguliere werk. De leerkracht is nauw betrokken bij het voorbereiden van de les en heeft zoveel mogelijk regie. We bouwen aan een lerarennetwerk voor kennisuitwisseling, o.a. over manieren om de lessen ToekomstExpeditie per week optimaal te laten doorwerken in de reguliere lessen.

De leerkracht heeft zowel voor als tijdens de lessen een belangrijke actieve rol: denkt mee over de invulling van de vakken, bereidt de uitgeschreven lessen voor en ondersteunt de gastdocent bij de uitvoering van de les. Zo kan de leerkracht de koppeling maken naar de andere lessen in de week en andersom.

Magische momenten

Verhalen van leerlingen, alumni, (gast)docenten, partners en vrijwilligers

Veel gestelde vragen

 • Kan mijn school meedoen?

  Er is de komende jaren beperkt plaats in ons basisscholennetwerk voor scholen met een hoge schoolweging. Elke school die belangstelling heeft, kan contact met ons opnemen om te onderzoeken of we kunnen samenwerken. De lijst met alle scores per school wordt jaarlijks opgesteld door het CBS in opdracht van het ministerie van OCW.

  Hoe zien de lessen eruit?

  Elke les heeft een vaste opbouw. De leerlingen gaan in gesprek met de gastdocent en werken met de gastdocent aan levensechte situaties. Zie hier hoe een gemiddelde gastles verloopt.

  Leren jongeren wat ze later willen worden?

  ToekomstExpeditie is de beste manier om jongeren te laten ontdekken wat ze later willen worden. Om dat te kunnen is het eerst nodig dat ze rondkijken, experimenteren en de wereld leren kennen. Op basis van al die ervaringen leren ze zelf die gemotiveerde keuze maken. Door onze benadering leren jongeren spelenderwijs met hun levenskeuzes bezig te zijn.

  Waarom vanaf 10 jaar?

  Tien jaar is de leeftijd waarop de natuurlijke nieuwsgierigheid bij kinderen piekt. Cognitief kunnen ze dan al heel veel aan. Het is dé ideale leeftijd om hen kennis te laten maken met bevlogen professionals aan wie ze alles kunnen vragen. De onbevangenheid van tienjarigen heeft ook een geweldig effect op gastdocenten. Als je leerlingen in de leeftijd van 10-13 jaar een inhoudelijk rijke omgeving biedt, hebben ze daar hun leven lang profijt van.

  Wat is de schoolweging?

  De schoolweging is een score die wordt bepaald door het CBS. Een hoge schoolweging voorspelt lage eindresultaten en belemmerende thuiskenmerken. Aan de hand van kenmerken die volgens het CBS het risico op een onderwijsachterstand het beste voorspellen komt deze weging tot stand. Er wordt rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau van de ouders, gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders, het land van herkomst van de ouders, verblijfsduur in Nederland en of het gezin in de schuldsanering zit.

  Wie zijn de gastdocenten?

  Bevlogen professionals uit een breed scala van beroepsvelden. Onze coördinator is gespecialiseerd in het vinden van de gastdocenten en het met hen voorbereiden van de lessen.

Vragen?
Neem contact op.

Hanke Petter profielfoto

Vragen?
Neem contact op.

Hanke Petter Manager Basisscholen 06 11651305

Stuur een e-mail