Doneer
Home FAQ

Veel gestelde vragen over

 • Wat we doen – Basisscholen
  Kan mijn school meedoen?

  Er is de komende jaren beperkt plaats in ons basisscholennetwerk voor scholen met een hoge schoolweging. Elke school die belangstelling heeft, kan contact met ons opnemen om te onderzoeken of we kunnen samenwerken. De lijst met alle scores per school wordt jaarlijks opgesteld door het CBS in opdracht van het ministerie van OCW.

  Hoe zien de lessen eruit?

  Elke les heeft een vaste opbouw. De leerlingen gaan in gesprek met de gastdocent en werken met de gastdocent aan levensechte situaties. Zie hier hoe een gemiddelde gastles verloopt.

  Leren jongeren wat ze later willen worden?

  ToekomstExpeditie is de beste manier om jongeren te laten ontdekken wat ze later willen worden. Om dat te kunnen is het eerst nodig dat ze rondkijken, experimenteren en de wereld leren kennen. Op basis van al die ervaringen leren ze zelf die gemotiveerde keuze maken. Door onze benadering leren jongeren spelenderwijs met hun levenskeuzes bezig te zijn.

  Waarom vanaf 10 jaar?

  Tien jaar is de leeftijd waarop de natuurlijke nieuwsgierigheid bij kinderen piekt. Cognitief kunnen ze dan al heel veel aan. Het is dé ideale leeftijd om hen kennis te laten maken met bevlogen professionals aan wie ze alles kunnen vragen. De onbevangenheid van tienjarigen heeft ook een geweldig effect op gastdocenten. Als je leerlingen in de leeftijd van 10-13 jaar een inhoudelijk rijke omgeving biedt, hebben ze daar hun leven lang profijt van.

  Wat is de schoolweging?

  De schoolweging is een score die wordt bepaald door het CBS. Een hoge schoolweging voorspelt lage eindresultaten en belemmerende thuiskenmerken. Aan de hand van kenmerken die volgens het CBS het risico op een onderwijsachterstand het beste voorspellen komt deze weging tot stand. Er wordt rekening wordt gehouden met het opleidingsniveau van de ouders, gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders, het land van herkomst van de ouders, verblijfsduur in Nederland en of het gezin in de schuldsanering zit.

  Wie zijn de gastdocenten?

  Bevlogen professionals uit een breed scala van beroepsvelden. Onze coördinator is gespecialiseerd in het vinden van de gastdocenten en het met hen voorbereiden van de lessen.

 • Wat we doen – Weekendscholen
  Waarom vanaf 10 jaar?

  Tien jaar is de leeftijd waarop de natuurlijke nieuwsgierigheid bij kinderen piekt. Cognitief kunnen ze dan al heel veel aan. Het is dé ideale leeftijd om hen kennis te laten maken met bevlogen professionals aan wie ze alles kunnen vragen. De onbevangenheid van tienjarigen heeft ook een geweldig effect op gastdocenten. Als je leerlingen in de leeftijd van 10-13 jaar een inhoudelijk rijke omgeving biedt, hebben ze daar hun leven lang profijt van.

  Kan ik mijn kind aanmelden?

  De weekendscholen zijn alleen toegankelijk voor leerlingen van betrokken scholen. Eens per jaar houdt IMC Weekendschool uitnodigingsrondes op verschillende scholen. Wil je weten of je kind op één van de betrokken scholen zit? Hier kun je zien waar we actief zijn. Neem contact op met de coördinator in jouw stad.

  Kost het geld?

  Dankzij onze sponsoren kunnen we ons programma kosteloos aanbieden.

  Leren jongeren wat ze later willen worden?

  ToekomstExpeditie is de beste manier om jongeren te laten ontdekken wat ze later willen worden. Om dat te kunnen is het eerst nodig dat ze rondkijken, experimenteren en de wereld leren kennen. Op basis van al die ervaringen leren ze zelf die gemotiveerde keuze maken. Door onze benadering leren jongeren spelenderwijs met hun levenskeuzes bezig te zijn.

  Worden er enkel universitaire vakken gegeven?

  Zeker niet. We laten zoveel mogelijk interessante werelden zien, met daarbinnen zoveel mogelijk beroepsmogelijkheden. In het vak Recht is bijvoorbeeld ook uitgebreid aandacht voor politiewerk. Ook komen allerlei soorten ambachten aan bod, bijvoorbeeld in de vakken Ondernemen en Kunst. In elk vak komen beroepen op allerlei opleidingsniveaus aan bod.

 • Wat we doen – Nieuwkomersscholen
  Waarom vanaf 9 jaar?

  Ons onderwijs is in principe vanaf 10 jaar, voor deze groep leerlingen is dat vanaf 9 jaar. Op deze leeftijd piekt de natuurlijke nieuwsgierigheid bij kinderen. Cognitief kunnen ze dan al heel veel aan. Het is dé ideale leeftijd om ze kennis te laten maken met bevlogen professionals aan wie ze alles kunnen vragen. De onbevangenheid van tienjarigen heeft ook een geweldig effect op gastdocenten. Als je leerlingen in de deze leeftijdsfase rijk voedt, hebben ze daar hun leven lang profijt van.

  Hoe wordt bepaald waar deze lessen worden gegeven?

  In afstemming met LOWAN (de organisatie die het eerste opvangonderwijs aan nieuwkomers in Nederland verzorgt) wordt bepaald in welke gemeenten grote taalklassen op basisscholen of nieuwkomersscholen zijn en wij ons programma het beste aan kunnen bieden. Dat is de reden dat de locaties van dit programma wel eens wisselen.

  Wat zijn taal- en schakelklassen?

  De leerlingen in taal- en schakelklassen zitten daar om de basis te leren van het Nederlands. De leerlingen blijven in principe ook maar één jaar, na dit jaar stromen de leerlingen uit naar het reguliere onderwijs.

  Leren jongeren wat ze later willen worden?

  ToekomstExpeditie is de beste manier om jongeren te laten ontdekken wat ze later willen worden. Om dat te kunnen is het eerst nodig dat ze rondkijken, experimenteren en de wereld leren kennen. Op basis van al die ervaringen leren ze zelf die gemotiveerde keuze maken. Door onze benadering leren jongeren spelenderwijs met hun levenskeuzes bezig te zijn.

  Kost het geld?

  Dankzij onze sponsoren kunnen we ons programma kosteloos aanbieden.

  Wie zijn de gastdocenten?

  Bevlogen professionals uit een breed scala van beroepsvelden. Onze coördinator is gespecialiseerd in het vinden van de gastdocenten en het met hen voorbereiden van de lessen.

 • Wat we doen – Alumninetwerk
  Voor wie is het alumninetwerk?

  Alle gediplomeerden van de weekendscholen worden automatisch lid van het alumninetwerk. Gediplomeerden van de basis- en nieuwkomersscholen kunnen ook lid worden, op aanvraag.

  Hoe helpen jullie alumni bij het vinden van stages?

  Jazeker, we koppelen oud-leerlingen met plezier aan partnerbedrijven en instellingen. Als je een stage hebt voor een van onze alumni, dan horen we dat graag en koppelen we jullie aan elkaar.

 • Doe mee – Bedrijf
  Kunnen onze medewerkers meedoen?

  We hebben altijd goede gastdocenten nodig. In een financieel partnerschap kunnen medewerkers daarom zeker ook lessen geven, als die passen binnen het curriculum. Medewerkers kunnen zich ook anders inzetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger, mentor, adviseur, of door mee te helpen bij een evenement.

  Wat levert het mijn bedrijf op?

  Een aantoonbaar betere samenleving met gemotiveerde jongeren. Uit ervaring weten we dat onze samenwerking bij partners leidt tot veel enthousiasme bij (nieuwe) medewerkers. Het leidt tot begrip en bewondering voor leerlingen in onze programma’s, wat ook sociale cohesie bevordert. Je neemt deel aan ons tweejaarlijkse Horizon-evenement. Ook wordt je bedrijf vermeld in onze uitingen.

  Hoe weet ik of IMC Weekendschool een betrouwbaar goed doel is?

  Sinds 1998 hebben we met met duizenden gastdocenten en bedrijven zeer goede, wetenschappelijk onderbouwde resultaten behaald. IMC Weekendschool voldoet daarnaast aan de voorwaarden die gesteld worden door de overheid (ANBI), toezichthouder (CBF) en brancheorganisatie (Goede Doelen Nederland).

  Hoe wordt IMC Weekendschool gefinancierd?

  Stichting IMC Weekendschool wordt gefinancierd door bedrijven en fondsen en door bijdragen van lokale overheden, fondsen, bedrijven, loterijen, en particulieren. Wij ontvangen als stichting geen enkele structurele overheidsfinanciering. Daarom zijn we elk jaar opnieuw afhankelijk van bedrijven, fondsen, particulieren en gemeentes die in onze missie geloven.

  Kan ik als bedrijf ook alleen financieel steunen?

  Ja, dat kan! Elke bijdrage is van harte welkom. Bij een klein bedrag volstaat het donatieformulier. Wil je een groter bedrag, of voor meerdere jaren bijdragen? Neem dan contact op met onze afdeling Fondsenwerving, dat kan onderaan deze pagina.

  Is mijn gift aftrekbaar van de belasting?

  Ja, want IMC Weekendschool heeft een ANBI-status. Hoe groot de belastingaftrek is, hangt af van het type gift. Dit zegt de Belastingdienst daarover:

  Belastingdienst giften particulieren
  Belastingdienst giften bedrijven
  Belastingdienst periodieke gift

 • Doe mee – Particulier
  Hoe weet ik of IMC Weekendschool een betrouwbaar goed doel is?

  Sinds 1998 hebben we met met duizenden gastdocenten en bedrijven zeer goede, wetenschappelijk onderbouwde resultaten behaald. IMC Weekendschool voldoet daarnaast aan de voorwaarden die gesteld worden door de overheid (ANBI), toezichthouder (CBF) en brancheorganisatie (Goede Doelen Nederland).

  Hebben jullie promotiemateriaal voor mijn actie?

  We hebben banners, flyers, en ander promotiemateriaal beschikbaar. We denken graag mee wat bij jouw actie de beste materialen zijn. Neem hiervoor contact op met communicatie@weekendschool.nl

  Is mijn gift aftrekbaar van de belasting?

  Ja, want IMC Weekendschool heeft een ANBI-status. Hoe groot de belastingaftrek is, hangt af van het type gift. Dit zegt de Belastingdienst daarover:

  Belastingdienst giften particulieren
  Belastingdienst giften bedrijven
  Belastingdienst periodieke gift

  Hoe kan ik IMC Weekendschool in mijn testament opnemen?

  Wil je een geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaten? Dan kun je dat tijdens het opstellen van je testament regelen. We stemmen dit graag met je af.

 • Doe mee – Fonds
  Wat levert onze bijdrage op?

  Een aantoonbaar betere samenleving met gemotiveerde jongeren. Het leidt tot begrip en bewondering voor leerlingen in onze programma’s, wat ook sociale cohesie bevordert. Je neemt deel aan ons tweejaarlijkse Horizon-evenement. Ook wordt je fonds vermeld in onze uitingen.

  Hoe weet ik of IMC Weekendschool een betrouwbaar goed doel is?

  Sinds 1998 hebben we met met duizenden gastdocenten en bedrijven zeer goede, wetenschappelijk onderbouwde resultaten behaald. IMC Weekendschool voldoet daarnaast aan de voorwaarden die gesteld worden door de overheid (ANBI), toezichthouder (CBF) en brancheorganisatie (Goede Doelen Nederland).

  Hoe wordt IMC Weekendschool gefinancierd?

  Stichting IMC Weekendschool wordt gefinancierd door bedrijven en fondsen en door bijdragen van lokale overheden, fondsen, bedrijven, loterijen, en particulieren. Wij ontvangen als stichting geen enkele structurele overheidsfinanciering. Daarom zijn we elk jaar opnieuw afhankelijk van bedrijven, fondsen, particulieren en gemeentes die in onze missie geloven.

 • Doe mee – basisschool
  Kan mijn school meedoen?

  Er is de komende jaren beperkt plaats in ons basisscholennetwerk voor scholen met een hoge schoolweging. Elke school die belangstelling heeft, kan contact met ons opnemen om te onderzoeken of we kunnen samenwerken. De lijst met alle scores per school wordt jaarlijks opgesteld door het CBS in opdracht van het ministerie van OCW.

  Hoe wordt het programma gefinancierd?

  De basisschool, fondsen, bedrijven en de gemeente/provincie maken ToekomstExpeditie mogelijk. De school draagt een vast deel bij en daarnaast dragen gemeente, fondsen en bedrijven hier aan bij. De lessen starten wanneer er financiering is voor minimaal twee schooljaren.

  Zijn er subsidies om de bijdrage vanuit de school te financieren?

  In sommige gevallen zijn die er. Wij helpen graag mee bij het vinden van de juiste ingangen.

  Liggen de vakken vast?

  Ja. Wel bepalen de leerkracht en de coördinator samen het rooster. Er is ook ruimte voor vrij in te vullen masterclasses en twee aanvullende vakken per jaar.

  Hoe zit het met aansluiting op de reguliere vakken op de basisschool?

  ToekomstExpeditie kan vakken als taal en rekenen van buitenaf kleur geven. Bijvoorbeeld de lessen Architectuur, waar de leerlingen maquettes op schaal doorrekenen, of de lessen Geneeskunde over het menselijk lichaam, die een vervolg krijgen in de biologielessen in de klas. Elke gastdocent neemt een eigen vocabulaire mee dat de woordenschat van leerlingen verrijkt.

 • Doe mee – Gastdocent
  Hoe vaak geef ik les als gastdocent?

  De meeste gastdocenten geven één keer les tijdens een vak. Maar bij sommige vakken wordt er toegewerkt naar een eindproduct (denk aan een voorstelling bij het vak Theater, of  het maken van een tijdschrift). Dan is het heel fijn als gastdocenten meerdere lessen beschikbaar zijn.

  Er zijn meerdere scholen in de regio waar dezelfde vakken worden gegeven. We overleggen graag met je of je je daar ook voor in wilt zetten.

  Heb ik ervaring met lesgeven of een onderwijsbevoegdheid nodig?

  Nee, ervaring of een lesbevoegdheid zijn niet nodig. De voorbereiding van de les doe je samen met de coördinator. Tijdens de lesdag zelf is altijd een leerkracht, klassendocent of coördinator aanwezig om je te helpen bij de les.

  Hoeveel tijd kost een gastles

  Reserveer op de lesdag zelf zo’n vier à vijf uur in je agenda. Dit is inclusief de voor- en nabespreking, pauzes en de lessen zelf. De tijd die je kwijt bent aan de voorbereiding kan verschillen en hangt af van wat er allemaal gedaan gaat worden of wat je meeneemt naar de school.

  Krijg ik hulp bij de voorbereiding?

  Ja, samen met de coördinator geven jullie vorm aan de les en aan de praktische voorbeelden die de leerlingen laten ervaren wat het betekent om jouw beroep uit te oefenen.

  Heb ik een bepaald opleidingsniveau nodig als gastdocent?

  Nee, we zoeken juist gastdocenten met verschillende achtergronden en opleidingsniveaus.

 • Doe mee – Vrijwilliger
  Hoeveel tijd kost vrijwilligerswerk?

  Zoveel je wilt. We kijken samen of je af en toe of regelmatig wilt helpen.

  Heb ik een Verklaring Omtrent Gedrag nodig?

  Als je een keer een gastles of training komt geven heb je geen VOG nodig. Kom je vaker, dan helpen we je een gratis VOG aan te vragen.

  Hoe word ik vrijwilliger?

  Vul het contactformulier in, dan kijken we samen welke rol bij je past.

  Ik wil graag helpen, maar ik kan niet elke week.

  Wat fijn! Elke hulp is welkom. Als je het contactformulier invult kijken we samen naar de mogelijkheden.

 • Doe mee – Leerling
  Kan ik mijn kind aanmelden?

  De weekendscholen zijn alleen toegankelijk voor leerlingen van betrokken scholen. Eens per jaar houdt IMC Weekendschool uitnodigingsrondes op verschillende scholen. Wil je weten of je kind op één van de betrokken scholen zit? Hier kun je zien waar we actief zijn. Neem contact op met de coördinator in jouw stad.

  Kost het geld?

  Dankzij onze sponsoren kunnen we ons programma kosteloos aanbieden.

  Hoe weet ik of IMC Weekendschool een betrouwbaar goed doel is?

  Sinds 1998 hebben we met met duizenden gastdocenten en bedrijven zeer goede, wetenschappelijk onderbouwde resultaten behaald. IMC Weekendschool voldoet daarnaast aan de voorwaarden die gesteld worden door de overheid (ANBI), toezichthouder (CBF) en brancheorganisatie (Goede Doelen Nederland).

  Hoe zien de lessen eruit?

  Elke les heeft een vaste opbouw. De leerlingen gaan in gesprek met de gastdocent en werken met de gastdocent aan levensechte situaties. Zie hier hoe een gemiddelde gastles verloopt.

  Hoe wordt IMC Weekendschool gefinancierd?

  Stichting IMC Weekendschool wordt gefinancierd door bedrijven en fondsen en door bijdragen van lokale overheden, fondsen, bedrijven, loterijen, en particulieren. Wij ontvangen als stichting geen enkele structurele overheidsfinanciering. Daarom zijn we elk jaar opnieuw afhankelijk van bedrijven, fondsen, particulieren en gemeentes die in onze missie geloven.

 • Doe mee – Oud-leerling
  Kost meedoen geld?

  Deelname is meestal gratis dankzij onze geweldige partners. Alleen voor activiteiten in het buitenland vragen we een eigen bijdrage – maar ook hier betalen partners het grootste deel.

  Krijg ik reiskostenvergoeding als ik naar een activiteit ga?

  Via jouw locatie kun je een NS Business Card lenen die je kunt gebruiken om naar de activiteit te reizen. Deze lever je na de terugreis weer in. Lukt het niet om de kaart te lenen? Dan kun je je reiskosten declareren via het declaratieformulier.

  Wat kan ik als oud-leerling allemaal doen?

  Als je tussen de 13 en 16 jaar bent kun je deelnemen aan lokale activiteiten. Als je 16+ bent kun je landelijke masterclasses en opleidingen volgen en evenementen bijwonen. Ook kun je iets terug doen voor IMC Weekendschool, bijvoorbeeld als begeleider in de lessen.

  Hoe kan ik me aanmelden voor activiteiten?

  Via deze website. Houd de alumni-activiteiten in de gaten, en meld je dan aan via het digitale aanmeldformulier. Je ontvangt een bevestiging van ons in je mail, twee weken voor de activiteit start nemen we contact met je op.

  Hoe blijf ik op de hoogte van updates over het alumniprogramma?

  Alle nieuwe activiteiten en updates komen op deze pagina te staan, en posten we op ons Instagramkanaal @imc_alumni.

 • Over ons – Vacatures
  Werken coördinatoren in het weekend?

  Alleen de coördinatoren en klassendocenten van het weekendschoolprogramma werken standaard (ook) in het weekend, namelijk op zondag. Conceptbegeleiders die de weekendschoolteams in het weekend ondersteunen, of dat doen bij de activiteiten van het alumninetwerk zijn ook in het weekend actief. In ons basisschool- en nieuwkomersprogramma werk je als coördinator alleen door de week.

  Heb ik een onderwijsbevoegdheid nodig om bij jullie te werken?

  Nee, dat is niet nodig. We hebben een stevige interne opleiding waarmee je helemaal wordt uitgerust om goed onderwijs te kunnen geven. Zo krijg je de unieke kans om echt iets te betekenen in de levens van kinderen zonder reguliere onderwijsbevoegdheid. Heb je wel een lesbevoegdheid? Dan is dat zeker een pré.

  Heb ik een bewijs van goed gedrag nodig?

  Ja, elke medewerker en vrijwilliger die met leerlingen aan de slag gaat, wordt gevraagd een VOG, (Verklaring Omtrent het Gedrag) te overhandigen. Wij helpen je bij het gratis aanvragen. Dit kan dankzij de overheidsregeling voor vrijwilligers.