fbpx
020 – 280 17 00 EN

1 miljoen MDT-subsidie voor IMCoach

13-11-2020

600 jongeren kunnen vanaf 1 januari 2021 hun Maatschappelijke Diensttijd (MDT) invulling geven bij Stichting IMC Weekendschool. Samen met mede-aanvrager CINOP heeft Stichting IMC Weekendschool 1 miljoen subsidie ontvangen van het Rijk en diverse vermogensfondsen voor IMCoach, waarmee zij tot de zomer van 2022 de maatschappelijke diensttijd invulling kunnen geven voor honderden jongeren. ‘Het is een prachtig vervolg op ons eerste IMCoach traject en we zijn bijzonder trots en blij dat we het vertrouwen hebben gekregen voor dit vervolg. Het team dat IMCoach draagt verdient een groot compliment.’ zegt Nienke van den Hoek programmamanager bij Stichting IMC Weekendschool.

Het kwaliteitsoordeel van de aanvraag wordt in de toekenningsbrief omschreven met woorden als ‘zeer relevant’ en ‘zeer goed’.  En ook het oordeel van het jongerenpanel, dat is geraadpleegd bij de beoordeling van de aanvragen is lovend. ‘Ja, dat geeft de toekenning extra glans en dat is echt de verdienste van het IMCoach-team’, benadrukt Nienke nog eens. ‘Maar goed adel verplicht! Vandaag vieren we even corona-proof een beetje feest en vanaf morgen staat het vizier op scherp om straks in januari 2021 de nieuwe jongeren over heel Nederland bij onze programma’s in te zetten.’

Financiering

De financiering is mede dankzij co-financiering door enkele vermogensfondsen tot stand gekomen. Naast € 850.000,- vanuit het Rijk hebben het VSB Fonds, Stichting Gieskes-Strijbis Fonds, Stichting The Brook Foundation en Stichting Janssensfonds samen ruim € 150.000,- bijgedragen. ‘Los van co-financiering als vereiste, is het ook geheel in de geest van onze Stichting waar de actieve bijdrage van de civil society één van de fundamenten is onder ons onderwijs,’stelt Nienke.

Landelijke uitrol

Want dat was en is de doelstelling van IMCoach: jongeren een rol geven in het aanvullend en motivatiegericht onderwijs geven van de stichting. Variërend van huiswerkbegeleiding tot begeleider bij klassen. Nieuw is dat het wordt uitgerold over alle 58 vestigingen van de stichting in heel Nederland. Tegelijk maakt dat ons bereik naar jongeren vele malen groter,’ stelt Nienke. Vanuit het Rijk is IMCoach een van de projecten die een MDT-subsidie heeft gekregen en samenwerking op regionaal niveau tussen deze projecten wordt gestimuleerd. ‘We moeten voorkomen dat er concurrentie ontstaat en moeten juist streven naar synergie,’ meent ook Nienke. ‘Het gaat om jongeren die hun maatschappelijke diensttijd invulling willen geven. Voor de een is dat IMCoach voor een ander zal dat misschien wel anders liggen.’

Pre-coronafoto tijdens uitreiking Europass-certificaten aan nieuwe IMCoaches

Partnerschap

‘CINOP is onze vaste onderwijskundig partner bij IMCoach,’ vervolgt Nienke. ‘Zij zetten zich in voor een optimale deelname van iedereen aan de samenleving, vandaag en morgen. Via CINOP ontvangen onze IMCoaches het Europass certificaat voor vrijwilligers, een waardevolle beloning en toevoeging op het CV.’ Daarnaast monitort CINOP de voortgang van het project en werkt mee aan het ontwikkelen van een online leerlijn waarbij alle competenties die de jongeren gaan opdoen via IMCoach in een theoretisch kader worden geplaatst.

Mooi en zinvol

Het eerste traject van IMCoach loopt nog en zal in december worden afgerond. ‘Via dit eerste traject moeten 225 jongeren hun MDT hebben gedaan als IMCoach. Door Corona is alles wat in tijd uitgelopen maar konden we recent al de 200e IMCoach verwelkomen. We verwachten eind dit jaar het einddoel te behalen. En dan kunnen we direct 600 nieuwe jongeren een mooie en zinvolle tijd geven. Zou prachtig zijn als we straks ruim 800 jongeren in het hele land hebben weten te inspireren. Dat krijgt altijd ergens een positief vervolg.’

Stichting IMC Weekendschool biedt sinds 1998 aanvullend onderwijs aan jongeren vanaf de ontvankelijke leeftijd van tien jaar uit de armste wijken van Nederland, op of in samenwerking met scholen met een zware tot zeer zware schoolweging. In duurzame programma’s, gericht op algemene vorming en persoonsontwikkeling, krijgen jongeren jarenlang elke week les van professionals (vrijwilligers) die met passie hun vak uitoefenen. Door lessen van bevlogen vakexperts ontwikkelen de jongeren motivatie voor het leven. In 2020 kent de Stichting IMC Weekendschool 4 programma’s die op 58 locaties in het land wekelijks 3.000 jongeren inspireren.

Geïnteresseerd in IMCoach? https://www.imcweekendschool.nl/imcalumni/imc-alumni/imcoach