Doneer

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting IMC Weekendschool en Stichting Vrienden van IMC Weekendschool zijn beiden door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Voorwaarden en belastingvoordelen ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Een ANBI-status heeft ook diverse belastingvoordelen, zoals onder andere:
• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Uw gift moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen om aftrek te kunnen krijgen. Klik op een van onderstaande links om de betreffende voorwaarden van de Belastingdienst te bekijken.

Publicatieplicht per 1 januari 2021
Sinds 1 januari 2021 hebben grote ANBI’s, zoals IMC Weekendschool, een publicatieplicht. Hiervoor heeft de belastingdienst een aantal standaardformulieren ontwikkeld. Omdat Stichting IMC Weekendschool is erkend als goed doel door toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), mogen wij ons CBF-Erkenningspaspoort als standaardformulier gebruiken.

Fiscale naam en nummer (RSIN)

Stichting IMC Weekendschool
806545185

Stichting Vrienden van IMC Weekendschool
809976687