fbpx
020 – 280 17 00 EN

Alumni over kansengelijkheid: Saron Tesfahuney

15-04-2021

De documentaire ‘Klassen’ (omroep HUMAN) heeft een vervolg gekregen in de meetups die in alle provincies plaatsvinden, waaronder op 21 april in Gelderland. Stichting IMC Weekendschool vraagt wekelijks een oud-leerling haar verhaal te delen en met een advies te komen voor het versterken van kansengelijkheid. Tenslotte zijn zij degenen die dit uit eigen ervaring het beste kunnen aangeven.

Vandaag: Saron Tesfahuney uit Nijmegen

Toen ik in 2012 in Nederland kwam, heb ik binnen een jaar Nederlands geleerd, omdat ik graag verder wilde studeren. In mijn internationale schakelklas (ISK) haalde ik alle vakken op havoniveau, alleen voor Nederlands had ik een vmbo-niveau. Ondanks dat mijn vakken aantoonde dat ik havo zou aankunnen, werd mijn definitieve advies verlaagd naar vmbo. Op school wisten ze dat ik nog geen twee jaar in Nederland woonde, maar daar werd niet naar gekeken. Er werd niet gekeken naar de grote stap die ik had gemaakt binnen die tijd. Ik werd vergeleken met mensen van mijn leeftijd en dus had ik een leerachterstand.

Hoezo had ik een leerachterstand? Ik sprak destijds vloeiend Eritrees, Ethiopisch en Engels. Maar helaas werd daar niet naar gekeken en werden alle adviezen die ik kreeg gebaseerd op hoe goed ik Nederlands sprak, een taal die ik in twee jaar had geleerd door één keer per dag 45 minuten Nederlandse les te krijgen van een leraar met 13 buitenlandse leerlingen.

De race begon zo niet eerlijk, want het feit dat ik meertalig was opgevoed werd gezien als een probleem, niet als een voordeel. Ik kwam erachter dat ik niet de enige was: het onderwijssysteem in Nederland ziet een meertalige opvoeding vaker als probleem door mogelijke leerachterstanden in de Nederlandse taal.

Waarom kijken we niet naar alle voordelen van tweetaligheid? In Dick Swaabs boek “Ons creatieve brein” zegt hij, “Niet voor niets is tweetaligheid zo’n sterke stimulans voor de hersenontwikkeling dat tweetaligen beter presteren in een serie psychologische tests. Ook academisch doen ze het op de lange termijn beter dan kinderen die met één taal zijn grootgebracht.”

Door het talent van deze meertalige jongeren te benutten verrijken we alleen maar de toekomst van de Nederlandse samenleving. Hoe eerlijker de kansen zijn die ze krijgen, hoe hoger ze kunnen worden opgeleid. Dat kan naar mijn idee alleen maar door in het onderwijssysteem te kijken naar een persoon als geheel in plaats van alleen naar hoe goed Nederlands hij of zij kan spreken, want dat is slechts 1 van de vele vaardigheden. Het onderwijs moet meer aangepast worden aan de behoefte en vaardigheden van de leerlingen.


Bekijk de hele serie via deze pagina.