fbpx
020 – 280 17 00 EN

Privacy Statement Alumni 16+

Privacy Statement voor alumni vanaf 16 jaar

Stichting IMC Weekendschool vindt de privacy van alumni heel belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leggen wij uit hoe wij dit doen.

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

Opname in het alumni-netwerk.
Om leerlingen aan het eind van het derde schooljaar op te nemen in het alumni netwerk vragen wij een aantal gegevens zoals contactgegevens.
Informeren en uitnodigen.
Wij sturen nieuwsbrieven met informatie over het alumnni netwerk en uitnodigingen voor alumni activiteiten en evenementen als alumni daarvoor toestemming geven. Het alumni programma biedt bijvoorbeeld masterclasses en workshops binnen verschillende connecties, coaching, trainingsprogramma’s, evenementen, internationale projecten en begeleiden op weekendschool vestigingen.
Organisatie van activiteiten.
We vragen jouw leeftijd en interesses zodat jij kunt deelnemen aan activiteiten die voor jou passend zijn. Op basis van aanmeldingen stellen wij een deelnemerslijst samen die we kunnen delen met partners als we een activiteit in samenwerking met hen organiseren. Bij sommige internatonale activiteiten wordt soms ook gevraagd om geboortedam, documentnummer ID en nationaliteit.
Programmaverbetering.
Om actieve deelname van alumni binnen het programma te monitoren, registreren wij actieve participatie. Om de kwaliteit van het programma voor alumni te blijven verbeteren houden wij specifieke informatie bij zoals interessegebieden.
Promotie en communicatie.
Tijdens alumni activiteiten worden soms foto’s of videobeelden gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt met jouw toestemming gebruikt:
o Op ons intranet om onze medewerkers te informeren.
o Op onze website en onze social media om onze relaties te informeren.
o Op websites en social media van partners met wie wij in samenwerking een activiteit aanbieden.
o In brochures en ander marketingmateriaal om ons werk te promoten.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens van alumni zolang zij deel uitmaken van het alumninetwerk.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van alumni en doen er alles aan om jouw privacy te borgen. Onze systemen zijn goed beveiligd en medewerkers werken volgens AVG richtlijnen.
Wat zijn uw rechten als het gaat om uw persoonsgegevens?
• Je mag zien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
• Je mag ons vragen om de gegevens te corrigeren.
• Je mag ons vragen om de gegevens te verwijderen / te vernietigen.
• Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens.
• je mag uw toestemming gedeeltelijk of geheel intrekken.
• Je mag een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op hun website vindt u meer informatie over uw rechten in de Privacywet.

Het aanpassen van jouw toestemming kan ertoe leiden dat je niet meer kunt deelnemen aan het programma voor alumni van Stichting IMC Weekendschool.

Meer informatie en contact
Op onze website vindt u de volledige Privacy Statement van Stichting IMC Weekendschool.
IMC Weekendschool
WTC Strawinskylaan 719,
Toren A, 7e verdieping
1077 XX Amsterdam
Tel.: 020 – 280 1700
E-mail: info@weekendschool.nl

Als je vragen hebt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via onze Functionaris Gegevensbescherming:
Jolanda Cijntje-Woensdregt
E-mail:  jolanda.cijntje@weekendschool.nl
Tel: (020) 280 17 00

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren