Doneer

Aanscherping strategie leidt tot afscheid nieuwkomersscholen

03 jul 2024

In de afgelopen jaren is de IMC Weekendschool organisatie sterk gegroeid. Om onze organisatie krachtig en effectief te houden, en om onze ambities als onderwijsvernieuwers te kunnen verwezenlijken, hebben we besloten dat IMC Weekendschool zich vanaf volgend schooljaar weer uitsluitend richt op de kwaliteit van het weekendschoolonderwijs (inclusief alumniprogramma), en op de verspreiding daarvan in het reguliere onderwijssysteem.

In de afgelopen jaren is de IMC Weekendschool organisatie sterk gegroeid, inspelend op een behoefte in de samenleving. We zijn daarbij tegen de organisatorische en financiële grenzen van onze capaciteit aangelopen. Om onze organisatie krachtig en effectief te houden, en om onze ambities als onderwijsvernieuwers te kunnen verwezenlijken, hebben we de volgende beslissingen genomen.

Organisatiestrategie

IMC Weekendschool richt zich vanaf volgend schooljaar, dus per 1 september, weer uitsluitend op de kwaliteit van het weekendschoolonderwijs (inclusief het alumniprogramma), en op de verspreiding daarvan in het reguliere onderwijssysteem.

Aanscherping 1: stoppen met het nieuwkomersprogramma

Per 1 september 2024 stopt IMC Weekendschool met het programma voor nieuwkomerskinderen. Het nieuwkomersprogramma is prachtig, maar past niet in de aangescherpte weekendschoolstrategie. Welbeschouwd verdient dit programma een eigen organisatie. Als organisatie onder druk kunnen wij het ons niet langer veroorloven deze afgeleide van onze missie te blijven voortzetten.

Tot aan het einde van dit schooljaar, tot en met de zomerscholen, zullen de coördinatoren hun werk op de nieuwkomersscholen voortzetten. Gezamenlijk met de programmamanagers, Anouk Tijnagel en Marieke Struijk van Bergen, zullen zij de afronding verzorgen.

Het doet ons verdriet dat we de nieuwkomersscholen niet langer kunnen blijven versterken met ons programma. Wij onderschrijven ten zeerste het belang van zo goed mogelijk (aanvullend) onderwijs voor nieuwkomerskinderen. Om deze reden voerden we gesprekken met andere organisaties en sociaal ondernemers voor een mogelijke overname van het programma. Tot op heden zijn er nog geen partijen gevonden die dit programma een doorstart zouden willen geven. Als zich hiervoor kandidaten melden, helpen wij hen uiteraard graag op weg bij een zelfstandige doorstart.

Aanscherping 2: een beperkt aantal voorbeeldscholen in het basisonderwijs

Met ingang van schooljaar 2024/25 (september 2024) gaat IMC Weekendschool terug naar een behapbare groep van tweeëndertig voorbeeldscholen in het basisonderwijs onder eigen regie. Van daaruit werken we aan scenario’s voor het verspreiden van het weekendschoolconcept over het reguliere onderwijs, zonder zelf meer vestigingen te openen.

Aanscherping 3: een compacte centrale organisatie

Startend per heden, en doorgaand in de loop van het volgende schooljaar (2024/25), past de IMC Weekendschool organisatie haar centrale staf aan op de aangescherpte strategie. We organiseren ons zó dat alle medewerkers zich richten op één strategie, waarbij onze leerlingen en de kwaliteit van ons onderwijs centraal staan.

Toekomst

IMC Weekendschool doet de aanscherpingen in haar strategie met onverminderde ambitie. Die is om het onderwijs dat we op de weekendscholen hebben uitgevonden en grootgemaakt via een behapbaar aantal voorbeeldscholen in het basisonderwijs te verspreiden over het reguliere onderwijssysteem. We beginnen daarbij op die plekken waar dit het hardst nodig is. Juist voor jongeren uit de armste wijken van Nederland is ons aanvullend onderwijs van groot belang, met aantoonbare effecten op toekomstperspectieven, zelfvertrouwen, sociale verbondenheid en motivatie.
Bij onze toekomstambities hebben we onze maatschappelijke partners hard nodig. IMC Weekendschool bestaat dankzij duizenden gastdocenten (vrijwilligers) per jaar, en dankzij de financiële steun van bedrijven, fondsen en particulieren. Met de geschetste aanscherpingen blijft onze jaarbegroting onder zes miljoen euro per jaar.

Door onderzoek en door onze alumnigetuigenissen weten we dat weekendschoolonderwijs levensbepalende effecten heeft.
Graag blijven wij met u in gesprek over uw betrokkenheid bij onze missie. Samen maken wij toekomst.

Met vriendelijke groet,

Benyamin Gabriël van Raalte
<benyamin.vanraalte@weekendschool.nl>

Heleen Terwijn
<heleen.terwijn@weekendschool.nl>

Directeuren – bestuurders