Doneer

Heleen Terwijn wint Hélène de Montigny-prijs

18 dec 2013

Omdat de jury de door haar opgerichte IMC Weekendschool van grote betekenis vindt voor de samenleving. De jury prijst het concept, het brede maatschappelijke draagvlak, de voorbeeldfunctie voor nieuwe initiatieven, de professionele opzet en het duurzame karakter van de weekendschool.

Heleen Terwijn heeft de Hélène de Montigny-prijs gewonnen, omdat de jury de door haar opgerichte IMC Weekendschool van grote betekenis vindt voor de samenleving. 

De jury prijst het concept, het brede maatschappelijke draagvlak, de voorbeeldfunctie voor nieuwe initiatieven, de professionele opzet en het duurzame karakter van de weekendschool. “Op de weekendschool krijgen jongeren uit de armste wijken van Nederland de kans om hun toekomstperspectieven te verbreden, hun talenten te ontdekken en hun binding met de Nederlandse samenleving te versterken”, aldus de jury.

Eens in de drie jaar wordt Hélène de Montigny-prijs toegekend aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de mensheid in het algemeen.

Hélène de Montigny-prijs

De Hélène de Montigny-prijs wordt uitgereikt vanuit de Hélène de Montigny Stichting, deze verleent geldelijke steun aan organisaties met een liefdadig doel. De jury 2013 bestond uit mevrouw prof. dr. D.C. van den Boom (voorzitter, Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam), mevrouw M.L. Frohn- de Winter en jhr. mr. M.H. Reuchlin.

In het verleden ging de prijs onder andere naar: Jonas Salk (uitvinder polio-vaccin), majoor Bosshardt (Leger des Heils), Renate Rubinstein (intellectuele oordeelsvorming), Max van der Stoel (mensenrechten),Willemijn Verloop (War Child Nederland), en Ahmed Aboutaleb (sociale cohesie).

Op de foto: prof.dr. D.C. van den Boom (Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam), Heleen Terwijn (oprichter en strategisch directeur IMC Weekendschool),  jhr. drs. G.G.W. van Tets van Goudriaan (voorzitter van de Hélène de Montigny Stichting).