fbpx
020 – 280 17 00 EN

Gedragscodes

Gedragscodes IMC Weekendschool

Als goede doelen organisatie willen wij verantwoording afleggen aan onze donateurs en de maatschappij, dat geld en giften zorgvuldig worden besteed. Stichting IMC Weekendschool is lid van Goede Doelen Nederland volgt daarmee de gedragscode van deze branchevereniging Goede Doelen Nederland, alsmede de Erkenningsregeling Goede Doelen 2016.

Een veilige fysieke en sociale omgeving voor leerlingen, medewerkers en vrijwilligers, vinden wij zeer belangrijk. Daartoe heeft Stichting IMC Weekendschool een aantal gedragsregels opgesteld, waarin is bepaald wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers en leerlingen. Deze regels dragen bij aan een open, transparante en veilige omgeving voor leerlingen én medewerkers. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen wat wordt verstaan onder seksueel grensoverschrijdend gedrag en wat de juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

Om ervoor te zorgen dat onze activiteiten en doelstellingen worden uitgevoerd volgens alle door ons geformuleerde integriteits-, kwalitieits en privacynormen, zijn stricte richtlijnen geformuleerd voor zowel medewerkers als vrijwilligers, die u onder meer terugvindt in ons privacy statement. Naast geldende wet- en regelgeving en andere bindende voorschriften waar Stichting IMC Weekendschool aan voldoet, onderschrijven we daarnaast nog een aantal belangrijke gedragscodes en richtlijnen, zoals:

  • Beleid inzake persoonlijke omgangsvormen, Stichting IMC Weekendschool
  • Gelijke kansen beleid, Stichting IMC Weekendschool
  • De richtlijn financieel beheer goede doelen, Goede Doelen Nederland
  • De richtlijn bezoldiging directie, Goede Doelen Nederland (sectorinvulling naar aanleiding van de Wet Normering Topinkomens)
  • De RL650 aanbeveling ‘kostentoerekening Beheer en Administratie’ van Goede Doelen Nederland

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren