fbpx
020 – 280 17 00 EN

Medewerkers op locatie

Veel medewerkers van IMC Weekendschool hebben een pedagogische of andere sociaalwetenschappelijke achtergrond. Het zijn gedreven, jonge mensen, die zich inspannen om de doelstellingen van de weekendschool te realiseren. De functies van locatiemanager, jaarcoördinator en klassendocent zijn op iedere school te vinden. Hieronder vindt u een toelichting van deze functies.

Locatiemanager

Per vestiging is één van de drie jaarcoördinatoren locatiemanager en in die rol verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de vestiging. De locatiemanager is teamleider, houdt contact met de lokale overheid, is aanspreekpunt voor bedrijven en is betrokken bij de sponsorwerving. De locatiemanager geeft invulling aan het lesprogramma voor diens vestiging op basis van het weekendschoolconcept.

Jaarcoördinator

De jaarcoördinator is het aanspreekpunt voor de leerlingen. Hij of zij zoekt bij ieder vak geschikte gastdocenten en begeleidt hen bij het maken van het lesprogramma. De jaarcoördinator blijft in principe drie jaar aan dezelfde groep leerlingen verbonden. Met alle wisselende gastdocenten is het namelijk voor de leerling van groot belang dat zij een vaste juf of meester hebben. Het herkennen en aanmoedigen van talenten is belangrijk bij de weekendschool. De jaarcoördinator volgt de leerlingen nauwkeurig in hun ontwikkeling.

Klassendocent

De klassendocent assisteert de jaarcoördinator door een deel van de klas onder zijn of haar hoede te nemen. Klassendocenten werken alleen op zondag en zijn vaak pabo-student of studeren Pedagogiek.

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren