Doneer

Gedragscodes

Als goede doelen organisatie is het belangrijk om inhoudelijk en financieel verantwoording af te leggen. Wij hechten daar veel waarde aan richting onze donateurs, partners en betrokkenen. IMC Weekendschool is lid van Goede Doelen Nederland en volgt daarmee de gedragscode van deze branchevereniging Goede Doelen Nederland, alsmede de Erkenningsregeling Goede Doelen.

Een veilige fysieke en sociale omgeving voor leerlingen, medewerkers en vrijwilligers, vinden wij erg belangrijk. Daartoe heeft IMC Weekendschool een aantal gedragsregels opgesteld, waarin is bepaald wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers en leerlingen. Deze regels dragen bij aan een open, transparante en veilige omgeving voor leerlingen én medewerkers. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht, waarin is opgenomen wat de juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.

Om ervoor te zorgen dat onze activiteiten en doelstellingen worden uitgevoerd volgens alle door ons geformuleerde integriteits-, kwaliteits en privacynormen, zijn strikte richtlijnen geformuleerd voor zowel medewerkers als vrijwilligers, die onder meer terug te vinden zijn in onze privacyverklaring. 

Naast geldende wet- en regelgeving en andere bindende voorschriften waar IMC Weekendschool aan voldoet, onderschrijven we nog een aantal belangrijke gedragscodes en richtlijnen, zoals:

  • Beleid inzake persoonlijke omgangsvormen, IMC Weekendschool;
  • Gelijkekansenbeleid, IMC Weekendschool;
  • De Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen, Goede Doelen Nederland;
  • De Richtlijn Bezoldiging directeuren, Goede Doelen Nederland (sector invulling naar aanleiding van de Wet Normering Topinkomens);
  • De RL 650 aanbeveling ‘kosten toerekening Beheer & Administratie’ van Goede Doelen Nederland.