fbpx
020 – 280 17 00 EN

Hoofdfinanciers en -partners

Onze hoofdfinanciers en -partners

 

 

Sinds 2008 is Stichting IMC Weekendschool één van de vaste beneficiënten van de Nationale Postcode Loterij. We zijn de Nationale Postcode Loterij en al haar spelers dankbaar voor deze mooie steun. Meer over de steun van de Nationale Postcode Loterij leest u hier.
 

Het ING Nederland fonds is hoofdfinancier van Stichting IMC Weekendschool en ondersteunt sinds 2012 onze programma’s IMC Alumni en IMC on Tour en de afdeling Research & Development met omvangrijke (meerjarige) steun. Met het ING Nederland fonds toont ING Nederland haar verantwoordelijkheid als grote Nederlandse bank door actief bij te dragen aan de samenleving.

 

Salesforce Foundation is hoofdfinancier van Stichting IMC Weekendschool en ondersteunt sinds 2021 onze organisatie met de opschaling van ons programma IMC Basis met een omvangrijke (meerjarige) steun. Salesforce Foundation laat met deze bijdrage haar verantwoordelijkheid als major corporate zien door actief bij te dragen aan de samenleving.
Stichting IMC Weekendschool, is trots om IKEA te mogen verwelkomen als partner voor al onze programmalijnen. Door naast de waardevolle donatie ook actief te participeren in ons lesprogramma en lessen over duurzaamheid te verzorgen, toont IKEA maatschappelijke betrokkenheid op meerdere fronten.

 

Ahold Delhaize ondersteunt met een genereuze donatie de tien weekendscholen en onze zusterschool Toekomst Atelier de l’Avenir (TADA ) in Brussel. Met deze donatie maakt Ahold Delhaize voor al onze weekendschoolleerlingen het vak Toekomstbestendig Ondernemen mogelijk. In vier lessen ontpoppen onze leerlingen zich tot gedreven ondernemers van de toekomst. Ahold Delhaize draagt met dit project financieel en ook inhoudelijk bij door haar medewerkers te laten participeren in het programma.
 

Fonds 21 is al jaren een betrokken partner van Stichting IMC Weekendschool. Naast een bijdrage aan de R&D-afdeling in het verleden is Fonds 21 nu betrokken bij het vak Taal & poëzie bij alle tien de IMC Weekendschool-vestigingen.

 

Stichting IMC Goede Doel is mede-oprichter van Stichting IMC Weekendschool en zij financieren één weekendschoolvestiging. IMC directeur Rob Defares is tevens voorzitter van het bestuur van Stichting IMC Weekendschool.
Het vak Nederlandkunde werd dit jaar voor het tweede opeenvolgende jaar gegeven in samenwerking met Stichting Madurodam Kinderfonds. Leerlingen van de vestigingen in Amsterdam West, Amsterdam Zuidoost, Den Haag en Nijmegen worden tijdens het vak uitgedaagd om op verschillende (creatieve) manieren met het thema aan de slag te gaan. De doelstelling van Stichting Madurodam Kinderfonds en dit bijzondere vak zijn o.a: het verbinden van verschillende mensen in de samenleving, om samen Nederland mooier te maken en kinderen te activeren naar eigen inzicht bij te dragen aan de samenleving.
 

Stichting IMC Weekendschool ontving onlangs een toekenning van NWO|NWA, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De toekenning is gericht op het project Lil’Scientist. Waar Stichting IMC Weekendschool een samenwerkingspartner in is. Lil’Scientist is een project dat zich erop richt om leerlingen, op die plekken waar dat het harst nodig is, spelenderwijs échte wetenschap te laten ontdekken.

 

 

Nationaal Programma Groningen maakt met een financiële bijdrage vanuit het programma Toukomst de uitbreiding van het programma IMC Basis op basisscholen in de provincie Groningen mogelijk.

 

Het Gieskes-Strijbis Fonds is betrokken geweest bij IMC Basis, IMC Alumni en het realiseren van onderzoek naar de leereffecten van weekendschoolonderwijs. Momenteel zijn zij cofinancier van IMCoach 2.0, het Maatschappelijke Diensttijd-programma voor vrijwilligerswerk bij Stichting IMC Weekendschool.
Met het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) zet ZonMw zich in voor de invoering van de MDT. MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. ZonMW subsidieert IMCoach, het Maatschappelijke Diensttijd-programma voor vrijwilligerswerk bij Stichting IMC Weekendschool. www.doemeemetmdt.nl
Stichting Fred Foundation sponsort de leerlijn Gezonde Voeding en Leefstijl. In alle drie de leerjaren van onze tien weekendscholen doen onze leerlingen kennis op over het menselijk lichaam en het belang van gezonde voeding en voldoende beweging. Daarnaast laten wij de leerlingen reflecteren op hun eigen leefstijl en leren zij hoe ze in deze hectische tijd vol prikkels hun rust kunnen nemen middels bijvoorbeeld mindfulness, yoga of meditatie.
Het doel van Stichting Brook Foundation is het verrichten van activiteiten op het gebied van natuur- en natuurbehoud, kinderen en cultuur, alsmede het steunen van organisaties die zich hiermee bezighouden. Zij ondersteunen ons programma IMC Alumni alsmede het vak Techniek op onze weekendscholen.
Charity Fund Rijsholt ondersteunt doelen die kinderen, jongeren en vrouwen in Nederland en de rest van de wereld een kans geeft: een kans op zelfontplooiing en ontwikkeling, een kans op een zelfstandig en waardig bestaan. Sinds schooljaar 2011/2012 maakt Charity Fund Rijsholt in dit kader het IMC Weekendschool-programma in Groningen mogelijk.
Diorapthe is betrokken als financier bij onze programma’s IMC Basis en IMC on Tour. Eerder waren zij ook betrokken bij projecten van de verschillende weekendschoolvestigingen.

 

Kearney is een internationaal strategisch adviesbureau en een betrokken partner van onze vestiging Amsterdam West. Daarnaast hosten zij Challenge for Talent een Alumni-opleiding. En tot slot begeleid Kearney ook de doorontwikkeling van IMC Basis.
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De fundatie is een belangrijke partner van de regio Noord West en ondersteunt in deze regio onze programma’s IMC Weekendschool en IMC on Tour. Tevens financieren zij een prachtig ouderparticipatieprogramma in Rotterdam Zuid.
Het bedrijf ICE CLEAR Europe heeft uit eigen beweging een grote donatie gedaan aan Stichting IMC Weekendschool om te bouwen aan kansengelijkheid.
VSBfonds vindt het belangrijk om financiële steun te geven aan projecten die zich o.a. richten op actief burgerschap. Zij zijn cofinancier van IMCoach, het Maatschappelijke Diensttijd-programma voor vrijwilligerswerk bij Stichting IMC Weekendschool.
Stichting Porticus zet zich in voor een duurzame en rechtvaardige toekomst. De stichting is een belangrijke sponsor in de opschaling en doorontwikkeling van ons programma IMC Basis.
Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Ze zijn er voor iedereen die wil bijdragen aan een sociaal verbonden Koninkrijk. Zij financieren een groot gedeelte van onze afdeling Conceptbegeleiding; de afdeling die de kwaliteit van onze onderwijsprogramma’s bewaakt.
Het energiebedrijf Shell sponsort het programma IMC Basis en de locatie IMC Basis Moerdijk. Daarnaast maken zij bezoeken aan wetenschapsmusea mogelijk voor onze leerlingen van IMC Basis en leveren zij inhoudelijk een bijdrage aan ons programma met NXplorers Junior (voorheen de Bright Ideas Challenge) een innovatief, online onderwijsprogramma dat leerlingen uit groep 7 en 8 spelenderwijs laat kennismaken met het complexe en creatieve denken dat nodig is om positieve verandering teweeg te brengen.
Het steunfonds BJA-COW stelt zich ten doel projecten te stimuleren die een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn in Amsterdam. Zij zijn financierder van onze programma’s IMC Alumni, IMC Basis en IMC on Tour in Amsterdam.
TBI (Techniek, Bouw & Infrastructuur) is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. TBI is een belangrijke financiële partner van de vestiging Rotterdam Delfshaven. Ook zijn zij inhoudelijk partner rondom het vak Bouw & Techniek. Naast inhoudelijke kennisdeling, zullen een aantal medewerkers zich ook als vrijwilliger inzetten voor diverse vakken.
World Trade Center (WTC) Amsterdam is ook een hoofdfinancier van Stichting IMC Weekendschool, zo verzorgt WTC Amsterdam onder andere de huisvesting van het hoofdkantoor.

 

Bekijk ook alle andere partners van IMC Weekendschool >

Blijf verbonden