Doneer

Gastles

Gastdocenten nemen jongeren mee in de wereld van hun vakgebied. Tijdens een gastles leren leerlingen o.a. diagnosticeren met een huisarts, programmeren met een ICT’er, vuurtjes blussen met de brandweer, debatteren met een wethouder, vonnissen met een rechter en reportages maken met een journalist.

Elke gastles opent een deur naar de toekomst

Gastlessen openen werelden voor leerlingen – en voor gastdocenten. ToekomstExpeditie verbindt de leefwereld van kinderen aan de wereld van experts, organisaties of bedrijven. Maatschappelijke verschillen vervagen door de samenwerking en het plezier tijdens de les. Dat heeft een enorm versterkend effect op het toekomstperspectief, het zelfvertrouwen en de onderlinge verbondenheid van kinderen.

 • Een gastles is onderdeel van een vak van 3 à 4 lessen
 • Meerdere gastdocenten bereiden en geven de gastles tijdens een vak
 • Gastlessen worden samen met een coördinator ontwikkeld
 • Een typische gastles duurt ongeveer 2 uur met een pauze
 • Excursies zijn onderdeel van de vakken
 • Een gastles geven kan al vanaf één dagdeel per jaar

Voorbereiding van de les

Voorbereiding van de les

Gastdocenten nemen leerlingen mee in levensechte situaties. We bereiden de gastlessen ruim van tevoren voor, zodat het vakgebied van de gastdocent optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling en de belevingswereld van de leerlingen. Zo draagt elke gastles bij aan de kennis, normen, inzichten en vaardigheden van de leerlingen in de klas.

Het verloop van een gastles

Elke gastles is uniek, of het nou een excursie is of een les in het klaslokaal. In grote lijnen verloopt elke gastles zo:

 • 1. Klaarzetten

  In de klas starten we met dagopening. We lopen alle mededelingen en actualiteiten na, en bespreken de lesdoelen.

  In de klas starten we met dagopening. We lopen alle mededelingen en actualiteiten na, en bespreken de lesdoelen.

 • 2. Dagopening

  In de klas starten we met dagopening, inclusief mededelingen, actualiteiten en lesdoelenbespreking.

  In de klas starten we met dagopening, inclusief mededelingen, actualiteiten en lesdoelenbespreking.

 • 3. Welkom en introductie

  De gastles start met een warm welkom en een persoonlijke introductie, waarbij het vakgebied en de dagelijkse praktijk van de gastdocent centraal staan.

  De gastles start met een warm welkom en een persoonlijke introductie, waarbij het vakgebied en de dagelijkse praktijk van de gastdocent centraal staan.

 • 4. Interactieve kennismaking

  De gastdocent verkent diens vakgebied en beroep met de leerlingen. Er wordt geluisterd, vragen gesteld, er is interactie en praktijkopdrachten.

  De gastdocent verkent diens vakgebied en beroep met de leerlingen. Er wordt geluisterd, vragen gesteld, er is interactie en praktijkopdrachten.

 • 5. Pauze

 • 6. Praktische activiteiten

  De leerlingen passen kennis toe in praktijkopdrachten zoals recht spreken, ondernemersplannen maken of lassen. Zo ontwikkelen ze waardevolle vaardigheden en competenties binnen het vakgebied van de gastles.

  De leerlingen passen kennis toe in praktijkopdrachten zoals recht spreken, ondernemersplannen maken of lassen. Zo ontwikkelen ze waardevolle vaardigheden en competenties binnen het vakgebied van de gastles.

 • 7. Afsluiting van de gastles

  In veel gevallen presenteren de leerlingen het gemaakte product. De gastdocenten worden bedankt, er is ruimte voor feedback.

  In veel gevallen presenteren de leerlingen het gemaakte product. De gastdocenten worden bedankt, er is ruimte voor feedback.

 • 8. Afsluiting met de klas

  Na de gastlesafsluiting volgt een moment met leerlingen voor evaluatie, reflectie, afspraken maken en vooruitkijken naar de volgende les.

  Na de gastlesafsluiting volgt een moment met leerlingen voor evaluatie, reflectie, afspraken maken en vooruitkijken naar de volgende les.

 • 9. Evaluatie en nabespreking

  Alle betrokkenen sluiten de les af met een evaluatie en een vooruitblik.

  Alle betrokkenen sluiten de les af met een evaluatie en een vooruitblik.

Veel gestelde vragen?

 • Wie zijn de gastdocenten?

  Bevlogen professionals uit een breed scala van beroepsvelden. Onze coördinator is gespecialiseerd in het vinden van de gastdocenten en het met hen voorbereiden van de lessen.

  Hoe vaak geef ik les als gastdocent?

  De meeste gastdocenten geven één keer les tijdens een vak. Maar bij sommige vakken wordt er toegewerkt naar een eindproduct (denk aan een voorstelling bij het vak Theater, of  het maken van een tijdschrift). Dan is het heel fijn als gastdocenten meerdere lessen beschikbaar zijn.

  Er zijn meerdere scholen in de regio waar dezelfde vakken worden gegeven. We overleggen graag met je of je je daar ook voor in wilt zetten.

  Welke vakken komen aan bod?

  Het curriculum omvat verschillende Alfa-, Bèta-, Gamma- en kunstvakken zoals journalistiek, geneeskunde en recht.

  Worden er enkel universitaire vakken gegeven?

  Zeker niet. We laten zoveel mogelijk interessante werelden zien, met daarbinnen zoveel mogelijk beroepsmogelijkheden. In het vak Recht is bijvoorbeeld ook uitgebreid aandacht voor politiewerk. Ook komen allerlei soorten ambachten aan bod, bijvoorbeeld in de vakken Ondernemen en Kunst. In elk vak komen beroepen op allerlei opleidingsniveaus aan bod.