Doneer
Home Wat we doen Vakken

Vakken

Bij elk vak werken we samen met lokale en landelijke bedrijven en organisaties, waarvan medewerkers op vrijwillige basis gastdocent zijn. Zij nemen de leerlingen mee in de wereld van hun dagelijkse werk en laten hen ervaren hoe het is om in hun schoenen te staan. Onze gastdocenten zijn vaak jarenlang aan ons verbonden om de leerlingen te inspireren en ook door hen geïnspireerd te worden.

Een vak

Elk vak wordt in drie à vier lessen behandeld en heeft een opbouw waarbij een verscheidenheid aan facetten en beroepen aan bod komt. Altijd met als uitgangspunt de vraag: wat zou elke wereldburger over dit vak moeten weten en hoe kunnen we jongeren laten ervaren hoe het is om hierin werkzaam te zijn? 

  • Alfa-, Bèta-, en Gamma vakken
  • Afspiegeling van de Nederlandse arbeidsmarkt
  • Zowel de theoretische als meer praktische beroepen komen bij elk vak aan bod
  • Naast lessen in vakken is er ook aandacht voor themagerichte masterclasses en reflectielessen

Een gastles

Een gastles

Elke les volgt een vast stramien met een dagopening, voorstellen van de gastdocent(en), uitleg en in gesprek gaan over het vakgebied en beroep, aan de slag met levensechte opdrachten zoals diagnosticeren met een huisarts, debatteren met een minister, vonnissen met een rechter en reportages maken met een journalist en tot slot een dagafsluiting.   

Vakken

Een volledig curriculum omvat verschillende van de volgende vakken

Journalistiek

Ervaren hoe het is om in de journalistiek te werken: vragen stellen, nieuwsgierig zijn en brononderzoek

Geneeskunde

Praktische medische ervaring opdoen en leren over anatomie, gezondheid, ziekten en medische ethiek

Recht

Verschillende rollen binnen het (straf)recht ervaren en zo begrijpen hoe ons rechtssysteem werkt

Ondernemen

Leren creëren, financieren, promoten en beheren van een product en het starten van een onderneming

Archeologie

Spelenderwijs kennismaken met opgraven, ontdekken en bestuderen van de menselijke geschiedenis

Taal &
Poëzie

Diverse vormen van taal intensief en praktisch ervaren door verbeelding, expressie en emotie

Filosofie

Diepere inzichten ontdekken door te denken, vragen te beantwoorden, te reflecteren en naar elkaar te luisteren

Horeca &
Vrije tijd

Proeven aan de vele beroepen van leren oberen en koken tot het organiseren van een event

Architectuur

Vorm en functie van een gebouw begrijpen, op schaal ontwerpen en maquette bouwen

Politiek

Politiek ervaren: zelf een partij oprichten, verkiezingsprogramma schrijven en debatteren

Zorg & Welzijn

Ervaring opdoen en praktisch bezig zijn met gezondheid, verzorging en sociale interactie en vaardigheden

Dier & Natuur

Milieubewustzijn stimuleren en ontdekken van biodiversiteit, flora en fauna in de directe omgeving

Techniek

Op een praktische manier leren ontwerpen, bouwen en onderhouden van systemen en apparaten

Wetenschap

Hypothesen vormen, info verzamelen, tot nieuwe inzichten komen in natuur- en sociale wetenschappen

Nederland-
kunde

Wat is de Nederlandse cultuur en identiteit? Leerlingen uit alle regio’s en culturen doen onderzoek

Transport & Logistiek

Leren om mensen- en goederenstromen van productie tot consumptie te plannen, beheren en uit te voeren

Technologie

Ervaren, weten en bedenken hoe technologie kan bijdragen aan het oplossen van actuele problemen

Beeldende kunst

Verschillende fasen van het creatieve proces binnen de diverse kunstvormen doorlopen en ervaren

Podiumkunsten

Ervaren van diverse artistieke en ondersteunende beroepen die een rol hebben op en achter het podium

Muziek

Instrumenten en muziekstijlen ontdekken, (samen)spelen en optreden

Film

In een team een eigen film maken van storyboard tot en met edit