Doneer

Levensvaardigheden

Tijdens ToekomstExpeditie leren jongeren levensvaardigheden die hen voorbereiden op de toekomst. Ze ontdekken hun potentieel, leren keuzes maken én verdedigen, en zien hoe ze impact hebben op de wereld om hen heen.

Vaardigheden voor het leven

Levensvaardigheden zijn de bouwstenen voor de toekomst: jongeren verbreden er hun kennis mee, ontdekken hun persoonlijke interesses en versterken hun persoonlijke, culturele en sociale kapitaal.

Deze competenties leren we jongeren:

1. Vragen stellen

Door hun nieuwsgierigheid te omarmen leren jongeren doeltreffend te communiceren. Zo leren ze vragen stellen over onderwerpen waar ze interesse in hebben en boren we nieuwe interessegebieden aan.

2. Actief deelnemen en meedenken

Jongeren vergroten hun leervaardigheden en zelfvertrouwen door aandacht en inzet, of ze nu de wereld verkennen of nieuwe dingen proberen.

3. Nieuwe dingen proberen

Jongeren ontdekken dat experimenteren waardevoller is dan perfectie. Zo leren ze uitdagingen omarmen en werken ze ervaringsgericht.

4. Presenteren

Goed leren presenteren geeft een enorme boost in zelfvertrouwen. Met enthousiasme, voorbereiding en de juiste techniek – wat het onderwerp ook is – ontdekken ze hoeveel indruk ze kunnen maken met een goed verhaal.

5. Gespreksvaardigheden

Jongeren leren ideeën uitwisselen en verdedigen. Ook leren ze luisteren en begrip opbouwen, en verkennen ze het verschil tussen effectieve communicatie en oppervlakkige gesprekken.

6. Samenwerken en teamwerk

We laten jongeren samenwerken in wisselende teams. Zo oefenen ze met rolverdeling, taakdelegatie en het aanmoedigen van teamgenoten.

7. Zelfbewustzijn en empathie

Jongeren verkennen hun interesses, talenten en persoonlijke valkuilen. Ze leren respect en begrip opbrengen voor anderen, wat essentiële vaardigheden zijn in elk beroep.

8. Actief burgerschap

Jongeren krijgen inzicht in de structuur van de samenleving. Ze krijgen begrip en waardering voor diversiteit, leren reflecteren op persoonlijke acties en gaan inzien hoe ze bij (kunnen) dragen aan hun gemeenschap. Actuele gebeurtenissen staan centraal en worden uitgediept.

9. Zelfregie en invloed

We moedigen jongeren aan om verantwoordelijkheid en initiatief te nemen in hun leerervaring. Of het nu gaat om klassenregels of specifieke projecten, ze ontdekken dat hun stem waarde heeft. Zo ervaren ze een gevoel van controle en betrokkenheid.