Doneer

Toekomstperspectief

De verwachtingen van anderen zijn van grote invloed op de verwachtingen die jongeren van zichzelf hebben. De brede toekomstperspectieven die jongeren aangereikt krijgen tijdens ToekomstExpeditie hebben daarom diepgaande effecten op de leerlingen – nu en later.

Zo verrijken we toekomstperspectieven

1. Kennis over beroepen

ToekomstExpeditie speelt een cruciale rol bij het versterken van toekomstperspectieven. Door samen te werken met scholen, gastdocenten en vrijwilligers bieden we jongeren de kans om buiten het reguliere onderwijs te leren, te experimenteren en te groeien. We organiseren gastlessen en andere leerervaringen om jongeren bloot te stellen aan een breed scala aan beroepen en carrièremogelijkheden.

2. Voorkeuren voor beroepen

Door ToekomstExpeditie komen jongeren in aanraking met diverse vakken, inspirerende gastdocenten en boeiende gastlessen. Zo ontdekken ze hun eigen talenten en interesses en begrijpen ze hoe deze kunnen worden ingezet om een verschil te maken.

3. Redenen voor beroepsvoorkeuren

Tijdens de lessen leren jongeren hoe ze doelen kunnen stellen, doorzettingsvermogen kunnen ontwikkelen en problemen kunnen oplossen. Ze leren ook het belang van maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap, zodat ze gemotiveerd zijn om bij te dragen aan een betere wereld.

4. Toegankelijkheid van beroepen

Wanneer jongeren inzien dat bepaalde beroepen binnen handbereik liggen – ongeacht hun achtergrond – zorgt dat elke les weer voor magische momenten. We moedigen leerlingen aan om hun dromen na te jagen en laten ze zien dat ze met hard werken en doorzettingsvermogen invloed uit kunnen oefenen op hun carrière.

5. Ontwikkeling van talenten

Carrièremogelijkheden zijn belangrijk, maar levensvaardigheden zijn dat net zo goed. Tijdens ToekomstExpeditie werken we daarom aan het herkennen van emoties bij jezelf en de ander, het omgaan met emoties, verstandige beslissingen nemen, gezonde relaties aangaan met anderen en uitdagende situaties effectief oplossen.

6. Koppeling van talenten aan beroepen

Door toekomstperspectieven te versterken investeren we in de volgende generaties. Jongeren moeten met vertrouwen en ambitie naar hun toekomst kunnen kijken, ongeacht hun achtergrond. Door ze tijdens ToekomstExpeditie met zoveel vakgebieden in aanraking te laten komen, worden perspectieven concreet en openen we nieuwe werelden.