Doneer

Bezoek koningin Máxima

Koningin Máxima heeft een les Geneeskunde van IMC Weekendschool bezocht. De koningin heeft anatomie-practica bijgewoond en gesprekken gevoerd met nieuwkomersjongeren. De leerlingen hebben aan haar gepresenteerd wat ze leren van de lessen van IMC Weekendschool.

IMC Weekendschool is een landelijk initiatief, waarbij onder andere weekendschoollessen worden aangeboden aan nieuwkomerskinderen. IMC Weekendschool heeft onder meer tot doel kinderen die nieuw zijn in Nederland – gevlucht of geëmigreerd – welkom te heten in onze samenleving via onderwijs dat toekomstperspectieven verbreedt, zelfvertrouwen vergroot en verbinding met de Nederlandse samenleving verstevigt. Elke week komen gastdocenten uit academische en cultureel vormende vakken als Journalistiek, Sterrenkunde, Kunst en Geneeskunde naar taalklassen toe, om leerlingen onder begeleiding van de coördinatoren van Stichting IMC Weekendschool hun beroep en hun leefwereld te laten ontdekken. Ook gaan de kinderen op bezoek bij de werkplekken van de gastdocenten; zoals musea, universiteiten en ziekenhuizen.

De koningin werd ontvangen door Heleen Terwijn, oprichter van Stichting IMC Weekendschool, Anouk Tijnagel, initiatiefneemster van ons programma voor nieuwkomers, Lenneke Grobbe, plaatsvervangend directeur van de Internationale Taalklas Haarlem, en burgemeester Jos Wienen van de gemeente Haarlem. Zij spraken over het initiatief van de weekendschool, het effect op de leerlingen en de maatschappelijke steun die het initiatief genereert. Anouk Tijnagel legt uit: “Dit onderwijs, waarmee we de leerlingen in verbinding brengen met de samenleving en werken met ervaringen, hebben we in bijna twintig jaar ontwikkeld, verdiept en verbeterd. We gunnen dit onderwijs ook aan nieuwkomerskinderen. Deze kinderen zitten een tot twee jaar in een taalklas, waarbij ze veel leren over taal en Nederland. Via ons programma leren ze meer over zichzelf, hun eigen mogelijkheden en talenten.”

‘Durf vragen te stellen’, luidt een van de uitgangspunten van het weekendschoolonderwijs, en dat motto bleek aan de nieuwkomers goed besteed, tijdens het kringgesprek in de klas. ‘Waarom komt u alleen en niet met de koning? Bent u met de auto gekomen? Mogen we die zien?’ Naar beste vermogen probeerde koningin Máxima op iedere vraag een passend antwoord te formuleren. De koning had andere dingen te doen, en de hele dag een kroon op, vond de koningin ‘wat zwaar’.

 

Koningin Máxima bevroeg de kinderen op haar beurt over de weekendschoollessen en vertelde aan de kinderen dat zij dit soort onderwijs erg belangrijk vindt. Ze vroeg de kinderen naar wat ze willen leren en wat ze geleerd hebben. Leerling Tamara vertelde de koningin: ‘Ik ben sinds een jaar in Nederland. We hebben steeds andere gastdocenten. Ik leer heel veel op de weekendschool, over beroepen en mensen. En het is gezellig.’ Ook vroeg koningin Maxima de kinderen naar de sociale effecten van IMC Weekendschool, en of ze vrienden hebben gemaakt. Leerling Muhammed: ‘Ja, heel veel!’.

 

 

Vervolgens woonde de koningin een anatomie-practicum bij, waarbij de kinderen organen op hun lijf gingen tekenen – net zoals hoe echte geneeskundestudenten anatomie leren. Op een T-shirt, dat dan wel. En onder begeleiding van de geïnteresseerde vragen van de koningin. Ilias Maatich, gastdocent Geneeskunde en alumnus van IMC Weekendschool: ‘Ik weet uit eigen ervaring dat het onderwijs van IMC Weekendschool bijzonder waardevol is. Via de vakken die de stichting biedt leren kinderen wat er mogelijk is in de Nederlandse samenleving, en ontdekken ze waar ze gemotiveerd voor zijn.’

 

 

Na de anatomie-practica presenteerden zeven leerlingen aan de koningin wat ze geleerd hebben van de weekendschoollessen. Leerling Lana: ‘We praten over wie wij zijn, en we praten met de gastdocenten over wie zij zijn’. Leerling Saja las een gedicht voor uit het boek ‘Wie ben jij’, dat de leerlingen tijdens de lessen hebben gemaakt. En leerling Kamila vertelde: ‘We mogen de gastdocenten alles vragen. We praten bijvoorbeeld over hun werk, wat ze denken en waar zij in geloven. En we praten aan het eind van de les over wat we vandaag geleerd hebben.’ Leerlingen Hanna en Enam speelden een stukje dwarsfluit voor de koningin. Want IMC Weekendschool gaat ook over het ontdekken en volgen van je motivatie. En Hanna en Enam raakten gemotiveerd om dwarsfluit te leren spelen door het vak Kunst, waarbij een klassiek musicus muziek interpreteerde bij het schilderwerk van de leerlingen. Hierna heeft de gastdocent hen gratis muziekles aangeboden.

 

 

‘Komt u volgende week woensdag weer?’, wilde Lana tot slot weten. ‘Of anders komen we dan naar uw paleis’ vulde Yolanda aan. Maar weekendschooldirecteur Heleen Terwijn had een nog beter idee: ‘Jullie mogen met z’n allen op de foto!’.