Doneer

Eén miljoen MDT-subsidie voor IMCoach

600 jongeren kunnen hun Maatschappelijke Diensttijd (MDT) invulling geven bij IMC Weekendschool. Samen met mede-aanvrager CINOP heeft IMC Weekendschool 1 miljoen subsidie ontvangen van het Rijk en diverse vermogensfondsen voor IMCoach, waarmee zij de maatschappelijke diensttijd invulling kunnen geven voor honderden jongeren. “Het is een prachtig vervolg op ons eerste IMCoach-traject en we zijn bijzonder trots en blij dat we het vertrouwen hebben gekregen voor dit vervolg. Het team dat IMCoach draagt verdient een groot compliment.” zegt Nienke van den Hoek oud-programmamanager bij IMC Weekendschool.

Het kwaliteitsoordeel van de aanvraag wordt in de toekenningsbrief omschreven met woorden als ‘zeer relevant’ en ‘zeer goed’. En ook het oordeel van het jongerenpanel, dat is geraadpleegd bij de beoordeling van de aanvragen is lovend. “Ja, dat geeft de toekenning extra glans en dat is echt de verdienste van het IMCoach-team”, benadrukt Nienke nog eens. “Maar goed adel verplicht! Vandaag vieren we even, coronaproof, een beetje feest en vanaf morgen staat het vizier op scherp om straks de nieuwe jongeren over heel Nederland bij onze programma’s in te zetten.”

Financiering

De financiering is mede dankzij cofinanciering door enkele vermogensfondsen tot stand gekomen. Naast € 850.000,- vanuit het Rijk hebben het VSBfonds, Gieskes-Strijbis Fonds, The Brook en Stichting Janssensfonds samen ruim € 150.000,- bijgedragen. “Los van cofinanciering als vereiste, is het ook geheel in de geest van onze organisatie waar de actieve bijdrage van de civil society één van de fundamenten is onder ons onderwijs,”stelt Nienke.

“Los van cofinanciering als vereiste, is het ook geheel in de geest van onze organisatie waar de actieve bijdrage van de civil society één van de fundamenten is onder ons onderwijs”

Landelijke uitrol

Want dat was en is de doelstelling van IMCoach: jongeren een rol geven in het aanvullend en motivatiegericht onderwijs geven van onze organisatie. Variërend van huiswerkbegeleiding tot begeleider bij klassen. Nieuw is dat het wordt uitgerold over alle vestigingen in heel Nederland. “Tegelijk maakt dat ons bereik naar jongeren vele malen groter,” stelt Nienke. Vanuit het Rijk is IMCoach een van de projecten die een MDT-subsidie heeft gekregen en samenwerking op regionaal niveau tussen deze projecten wordt gestimuleerd. “We moeten voorkomen dat er concurrentie ontstaat en moeten juist streven naar synergie,” meent ook Nienke. “Het gaat om jongeren die hun maatschappelijke diensttijd invulling willen geven. Voor de één is dat IMCoach voor een ander zal dat misschien wel anders liggen.”

Partnerschap

“CINOP is onze vaste onderwijskundig partner bij IMCoach,” vervolgt Nienke. “Zij zetten zich in voor een optimale deelname van iedereen aan de samenleving, vandaag en morgen. Via CINOP ontvangen onze IMCoaches het Europass certificaat voor vrijwilligers, een waardevolle beloning en toevoeging op het cv.” Daarnaast monitort CINOP de voortgang van het project en werkt mee aan het ontwikkelen van een online leerlijn waarbij alle competenties die de jongeren gaan opdoen via IMCoach in een theoretisch kader worden geplaatst.

Mooi en zinvol

Het eerste traject van IMCoach loopt nog en zal in december worden afgerond. “Via dit eerste traject moeten 225 jongeren hun MDT hebben gedaan als IMCoach. Door corona is alles wat in tijd uitgelopen maar konden we recent al de 200e IMCoach verwelkomen. We verwachten eind dit jaar het einddoel te behalen. En dan kunnen we direct 600 nieuwe jongeren een mooie en zinvolle tijd geven. Het zou prachtig zijn als we straks ruim 800 jongeren in het hele land hebben weten te inspireren. Dat krijgt altijd ergens een positief vervolg.”

Geïnteresseerd in IMCoach? Kijk voor meer informatie op www.imcoach.nl