Doneer

Het verhaal van ambassadeur Saron Tesfahuney

Het verhaal van Saron Tesfahuney, ambassadeur voor onderwijs aan nieuwkomers.

Voor jongeren die gevlucht zijn uit een ander land begint de kennismaking met de Nederlandse samenleving met lessen in de Nederlandse taal. Een taal die vaak geen aanknopingspunten biedt en zonder context lastig te leren is. Als die taallessen gecombineerd worden met lessen door gastdocenten die met passie over hun beroep vertellen, dan krijgen woorden betekenis.

Saron Tesfahuney komt in 2012, na gevlucht te zijn uit Eritrea, in Nederland aan. Zoals alle gevluchte jongeren start zij als 14-jarige in een Internationale Schakelklas om Nederlands te leren. In het weekend volgt Saron het programma IMC Weekendschool. Hier leert ze over mogelijke vervolgstudies, verschillende beroepen en krijgt de Nederlandse taal voor haar betekenis doordat de taal verbonden is aan een vak.

‘Woorden krijgen pas betekenis binnen een context.’
Saron Tesfahuney ambassadeur voor onderwijs aan nieuwkomers

De combinatie van taallessen en de onderwijsfilosofie van IMC Weekendschool laat Saron niet los. Daarom neemt zij in november 2016 het initiatief om bij de vestiging van het programma IMC Weekendschool in Nijmegen een pilotklas met daarin 10 ISK-leerlingen tussen de 16 en 18 jaar oud te begeleiden. Hiermee bereikt ze een groep leerlingen die buiten het reguliere nieuwkomers-programma vallen, omdat dit in eerste instantie op jongeren tussen de 9-12 jaar gericht was.

Deze proef loopt tot juni 2017 en langzaam wordt duidelijk waar een programma voor nieuwkomersjongeren aan moet voldoen. Inmiddels heeft Saron zich aangesloten bij het programma waar oud-leerlingen zich verder ontwikkelen naast hun opleiding of werk. Tijdens de ambassadeursopleiding leert ze haar verhaal vertellen en pleit ze voor uitbreiding van het programma voor jongeren van 12 tot 20 jaar. Ze wordt uitgedaagd hier een plan voor te schrijven.

In januari 2020 start een pilot op Taalcentrum Het Element in Amersfoort. De lessen van gastdocenten aan de eerste ‘12-20 jarigen-klas’ vinden onder schooltijd plaats en zijn een succes. Marloes Regeer, docente aan taalcentrum Het Element:Alles is tot in de puntjes geregeld, met een geweldige leeropbrengst qua taal, inburgering en het opbouwen van een netwerk. Fantastisch!’ Gevolg van dit alles is dat in schooljaar 2020-2021 het programma in twee klassen voor deze oudere groep leerlingen start: op dinsdag onder schooltijd en op woensdag voor de gemotiveerde en nieuwsgierige leerlingen na schooltijd. Saron, nu zelf 23 jaar, heeft zo voor vele jongeren de deur naar thuiskomen wijder opengezet.