Doneer

'Ik weet hoe het is om de wegen niet te kennen.'

Karin van Gilst werkt als bestuurder, adviseur en interimmanager. Eerder was zij o.a. directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam en BNNVARA. Nu zet zij zich in als mentor voor connectie captain Chaimae Lemrini bij de connectie Leiderschap.

Hoe kwam je bij IMC Weekendschool terecht?

“Ik zit in NL2025, dat is een ‘doetank’ waarin allerlei leiders uit verschillende sectoren zich op persoonlijke titel inzetten voor een betere toekomst van Nederland. Daar zag ik de pitch van IMC Weekendschool. De reden dat ik daar zo op aansloeg, is dat ik zelf ook een buitenstaander ben geweest. Te denken: ik zou dit wel willen, maar het is voor mij niet weggelegd.”

Waar kwam dat vandaan?

“Mijn vader overleed toen ik vier was, mijn moeder heeft mijn zusje en mij alleen opgevoed. We hadden het helemaal niet breed thuis; niet alles was vanzelfsprekend bij ons. Het was ook geen intellectueel milieu, ik was de eerste van de familie die naar het gymnasium ging en de eerste die een universitaire studie ging doen. Toch heb ik mijn weg kunnen vinden, door de mensen die ik tegenkwam. Een oudoom, een lerares die je ziet, een baas van een bijbaantje… Je moet mensen tegenkomen die je een stukje verder helpen. Ik dacht: ik zou eigenlijk wel zo iemand willen zijn voor anderen. Precies wat IMC Weekendschool doet: aanreiken, mogelijkheden bieden, rolmodellen tonen.”

Je bent nu mentor bij de connectie leiderschap, wat betekent dat woord voor jou?

“Het woord leiderschap betekent voor mij je eigen mogelijkheden creëren, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen, proberen dingen beter te maken, proberen dingen te laten ontstaan.”

Heeft je werkervaring je blik op leiderschap veranderd?

“Ik denk dat mensen vroeger dachten: leiderschap is de baas zijn. En als je baas bent, doet iedereen wat je wilt, heb je de macht. Terwijl je eigenlijk ziet dat in heel veel organisaties, of het nou bij de overheid is of in het bedrijfsleven, dat de macht ook gegund moet worden door de mensen waar je mee werkt.”

Hoe verloopt het mentorschap tot nu toe?

“Heel goed, Chaimae zei: laten we een poll houden onder alumni om te kijken welke onderwerpen zij interessant vinden. Beginnen bij voor wie je het doet, is natuurlijk altijd heel belangrijk. Samen hebben we allerlei dingen bedacht die we de alumni zouden kunnen leren, zoals onderhandelen, solliciteren, leiderschap tonen als je niet de baas bent, persoonlijk leiderschap, hoe gaat het als je werkt voor jezelf en hoe je om kunt gaan met tegenslag. Chaimae staat natuurlijk heel dicht bij de doelgroep, dus ik leer ook van haar.”

Wat zou je zeggen tegen je jongere zelf?

“Er is niet ´één weg naar Rome. Als je een stap neemt, weet je niet of het een goede is of niet. Gewoon beginnen, wees niet te bang.”

Heb je zelf een mentor in je leven?

“Ja, ik wandel af en toe met een oude directeur van me, die al gepensioneerd is. Eigenlijk gaat het niet zozeer over werk, maar over het leven. We bespreken wat we gezien en gelezen hebben, zodat we elkaar ook een beetje inspireren. Het is persoonlijk en zakelijk, een levens mentor en een werk mentor. We maken afspraken en geven elkaar tips, het is niet vrijblijvend.”

Wat voor werk doe je nu?

“Ik werk nu als bestuurder, adviseur en interim manager. Ik probeer vooral ook van het leven te genieten, vind het heel fijn dit soort dingen te kunnen doen. Kleine dingen kunnen ook heel impactvol zijn. Mijn rol als mentor is niet groot, maar stel je voor dat iedereen minstens één ander helpt een succes te worden. Hoe gaaf zou dat zijn? Volgens mij hebben ze dat bij IMC Weekendschool goed begrepen.”

Wat staat er op het programma bij de connectie Leiderschap?

“We hebben een heel ambitieus programma, ik kan nog geen namen geven, want ik weet nog niet of al die mensen ‘ja’ gaan zeggen. We willen een aantal themabijeenkomsten organiseren, te beginnen met ‘hoe geef je leiding aan jezelf’. Daarna volgen ‘hoe geef je leiding aan anderen of aan een stad of land’ en ‘hoe geef je leiding aan een bedrijf of hoe begin je een bedrijf’. Als mentor van Chaimae is het mijn succes is als zij een succes is.”

 

(Foto: Barbara Kieboom)