Doneer

Partners onder indruk adviezen alumni

Tijdens de afsluitende sessie van ‘Challenge for Talent’, waren de opdrachtgevers, ING, Kearney en Ouder- en Kindteams Amsterdam als ook het begeleidende bureau ORMIT, onder de indruk van de gepresenteerde eindadviezen door onze alumni. ‘We hebben wel eerder nagedacht over het gebruiken van influencer-marketing, maar twijfelden of het zou aanslaan.

Jullie advies om hierin te investeren om onze doelgroep te bereiken is voor ons een doorslaggevende factor om het wel te doen,’ aldus de aanwezige mensen van Ouder- en Kindteams. Een aanbeveling die de alumni deed glunderen.

Challenge for Talent is een consultancy- en projectmanagement cursus binnen het alumniprogramma die wordt aangeboden aan 16+ alumni in samenwerking met partner ORMIT. Tijdens deze cursus leren alumni in 4 sessies hoe ze een casus van een externe opdrachtgever kunnen ontleden om vervolgens een advies te kunnen formuleren in de vorm van een presentatie. Het programma van Challenge for Talent wordt georganiseerd vanuit de Connectie Leiderschap. De sessies zijn verzorgd door consultancy-trainees van samenwerkingspartner ORMIT.

Anders dan anders

Het langverwachte einde van de tweede editie van Challenge for Talent verliep dit jaar anders dan anders. Afgelopen februari, nog voor de corona-quarantaine, begon het cursus avontuur voor 11 alumni op het kantoor van de Ouder- en Kindteams Amsterdam, een van de opdrachtgevers in dit project. De alumni werden op die dag toegewezen aan de drie externe opdrachtgevers: Kearney, ING en Ouder- en Kindteams Amsterdam en begonnen met goede moed aan hun casus. Een paar weken later, vlak voor de quarantaine inging, kwamen de alumni bijeen voor de tweede sessie waarin ze begonnen aan veldonderzoek voor hun casus. De derde en vierde sessie stonden in de maanden maart en april gepland, maar konden niet doorgaan. Met het oog op een goede afronding van het project is gedurende de zomer door de Ormit-trainees nog een online opfris-sessie georganiseerd, zodat na de zomer de draad tijdens de derde sessie, gelukkig fysiek, kon worden opgepakt.

 

Lof

De afsluitende sessie met de eindpresentaties vond online plaats, waarbij de deelnemers hun adviezen vanuit hun eigen huis presenteerden aan de partners. De partners waren met liefst negen man vertegenwoordigd. En de presentaties oogstten lof. Naast het mooie compliment van Ouder- en Kindteams uit Amsterdam, deed ook partner Kearney een duit in het zakje. Zij willen opvolging geven aan de samenwerking tussen hen en het groepje dat bestond uit 4 alumni uit Utrecht en Tilburg. En ook ING gaf duidelijk te kennen dat het advies hen aan het denken had gezet. Naar de derde editie wordt reikhalzend uitgezien.

Graag willen wij namens onze alumni onze samenwerkingspartner ORMIT en onze externe opdrachtgevers ING, Kearney en Ouder- en Kindteams bedanken voor de casus, begeleiding en tijd!