Doneer

Podcast - Edith Hooge (Voorzitter Onderwijsraad)

De voorzitter van de Onderwijsraad, Edith Hooge, ziet als een belangrijke verbindingspoort tussen scholen en maatschappelijke partijen en personen die willen bijdragen aan onderwijs om leerlingen verder te brengen. Ze geeft aan dat er per definitie grenzen zijn aan wat het reguliere onderwijs kan bieden en ziet IMC Weekendschool als een welkome aanvulling. Zeker voor kinderen en jongeren met van huis uit een minder bevoorrechte sociaaleconomische positie kan IMC Weekendschool verschil helpen maken voor hun ontwikkeling en mogelijkheden in de toekomst.