Doneer

ToekomstExpeditie: een nieuwe naam voor ons onderwijsconcept

18 jan 2024

Met de lancering van onze nieuwe website introduceren we ook de nieuwe naam voor ons unieke onderwijsconcept: ToekomstExpeditie. Deze naam weerspiegelt onze missie om het potentieel van jongeren vanaf tien jaar tot bloei te laten komen.

Om te kunnen weten wat je later wilt worden, moet je eerst de wereld leren kennen. IMC Weekendschool laat jongeren die dat het hardst nodig hebben, kennis maken met uiteenlopende toekomstperspectieven, zodat ze hun voorkeuren, talenten en levensvaardigheden kunnen ontwikkelen en gemotiveerd richting kunnen geven aan hun eigen toekomst.

Een ontdekkingstocht naar interesses en talenten
ToekomstExpeditie is niet zomaar een naam, het is een belofte aan onze leerlingen. Wij zorgen er al 25 jaar voor dat ons onderwijs een ontdekkingsreis is, waarin jongeren hun interesses en talenten kunnen verkennen. 

Ontwikkelingen door de jaren heen
In 1998 richtten we de eerste weekendschool op in Amsterdam Zuidoost. Er kwamen steeds meer weekendscholen bij, we richtten een alumninetwerk op, we boden ons onderwijsconcept aan op een groeiende groep bassischolen en nog later ook op nieuwkomersscholen. Al deze activiteiten kregen hun eigen namen (IMC Alumni, IMC Basis en IMC on Tour), maar ons concept bleef weekendschoolonderwijs heten. Dat communiceerde verwarrend: weekendschoolonderwijs door de week, tijdens of na schooltijd.

ToekomstExpeditie: een nieuwe naam voor ons onderwijsconcept. Deze naam reflecteert onze kern: een educatieve reis waarbij leerlingen en vakprofessionals samen toekomstmogelijkheden verkennen.

ToekomstExpeditie: een naam die past bij onze missie
Na een interactief traject met vertegenwoordigers van onze stakeholders hebben we gekozen voor de naam ToekomstExpeditie. Deze naam reflecteert onze kern: een educatieve reis waarbij leerlingen en vakprofessionals samen toekomstmogelijkheden verkennen. Dat gaat om veel meer dan alleen kennisoverdracht, gastdocenten en leerlingen inspireren elkaar en gaan met andere ogen naar de wereld kijken. 

Ons verhaal: verbinding en inspiratie
Bij IMC Weekendschool geloven we in de kracht van verbinding. Ons onderwijsconcept brengt leerlingen vanaf tien jaar in contact met professionals uit verschillende vakgebieden. Samen gaan ze op een expeditie naar levensechte situaties: leerlingen leren bijvoorbeeld diagnosticeren met een huisarts, programmeren met een ICT’er, vuurtjes blussen met de brandweer, debatteren met een wethouder, vonnissen met een rechter en reportages maken met een journalist, enzovoort. Omgekeerd nemen de leerlingen de gastdocenten ook mee op avontuur: door de onbevangenheid en nieuwsgierigheid van de leerlingen gaan de gastdocenten met andere ogen naar hun eigen beroep of vak kijken. 

Een nieuwe fase, een nieuwe website
In het komende half jaar nemen we geleidelijk afscheid van de verschillende programmalogo’s en uitingen zoals we deze nu hebben voor IMC Basis, IMC on Tour en IMC Alumni. Onze nieuwe website is het startpunt van deze nieuwe fase.

 

Toekomstexpeditie: nu leren wat later is