fbpx
020 – 280 17 00 EN

Onderzoek en impact

Wetenschappelijk oorsprong, fundament, onderzoek en impact

Aan de vernieuwende onderwijsfilosofie en -interventie van Stichting IMC Weekendschool ligt wetenschappelijk onderzoek ten grondslag. De methodiek die sinds 1998 wordt gebruikt in de programma’s heeft een internationaal wetenschappelijk fundament, waarover meer te lezen is op deze pagina. De methodiek van de stichting is en wordt veelvuldig wetenschappelijk onderzocht in samenwerking met universiteiten, hogescholen en onderzoeksbureaus. Daarnaast wordt de maatschappelijke impact constant gemeten in samenwerking met externe partijen.

Selectie van wetenschappelijk aangetoonde effecten

  1. Bevordert de emotionele intelligentie (het sociaal emotioneel leren);
  2. Versterkt Non-cognitieve vaardigheden, waaronder sociaal-maatschappelijke vaardigheden;
  3. Vergroot algemene kennis;
  4. Versterkt positieve schoolbeleving;
  5. Vergroot zelfvertrouwen en motivatie;
  6. Leidt tot ruimere toekomstperspectieven;
  7. Leidt tot een sterker gevoel van verbondenheid met de samenleving.

  Papers, publicaties en samenvattingen van de verschillende (inter-) nationale wetenschappelijke onderzoeken en studies naar onze methodiek zijn te vinden op de volgende pagina’s.


  Wetenschappelijke oorsprong

  Stichting IMC Weekendschool is in 1998 opgericht door psycholoog Heleen Terwijn. Zij deed vanuit de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar toekomstperspectieven, schoolmotivatie en welbevinden van leerlingen in het (basis)onderwijs in Amsterdam Zuidoost.

  Lees verder over de geschiedenis


  Methodiek

  De door Terwijn ontwikkelde onderwijsmethodiek wordt nog altijd door hedendaagse internationale wetenschappelijke theorieën onderbouwd. In de Verenigde Staten zijn initiatieven met vergelijkbare doelstellingen samengebracht in verschillende overkoepelende wetenschappelijke modellen/theorieën, met name door het Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) dat zich richt op de Social Emotional Learning theorie (SEL) en door Positive Youth Development (PYD).

  Lees meer over de methodiek


  Wetenschappelijk effectonderzoek

  Vergelijkend wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de methodiek van Stichting IMC Weekendschool heeft onder andere laten zien dat leerlingen die het weekendschoolprogramma volgden na drie jaar méér algemene kennis, zelfvertrouwen en motivatie hebben dan hun klasgenoten van de basisschool. Alumni van het weekendschoolprogramma staan gemotiveerder in het leven dan vergelijkbare controlegroepen en vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Gemotiveerde, betrokken burgers hebben belangrijke positieve effecten op de maatschappij, zowel economisch als sociaal, denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van klassenongelijkheid in de maatschappij en het bevorderen van de integratie van nieuwkomersgroepen.

  Lees meer over de wetenschappelijke effectonderzoeken


  Impact

  Maatschappelijke impact

  Stichting IMC Weekendschool en haar programma’s zijn ontworpen voor jongeren maar hebben ook effecten op de gastdocenten. Onbevangen en soms verrassende vragen van de leerlingen dwingen de gastdocenten tot eerlijke antwoorden over hun levenskeuzes, fascinaties en expertises – en revitaliseren hun motivatie voor hun vak. Gastdocenten en leerlingen komen doorgaans uit heel andere sociaal- economische situaties, maar verschillen vervagen in het plezier van het vak, en de samenwerking. Gastdocenten ervaren de gretigheid van kinderen om de wereld te ontdekken en hun onzekerheden rond de vraag ‘wie ga ik worden?’ Stichting IMC Weekendschool draagt hiermee bij aan een sterke samenleving, waarin volwassenen optimaal –oprecht en niet betuttelend– bijdragen aan de vorming van kinderen.


  Toekomstige onderzoeken

  Impact doorontwikkeling

  Bij het maken van nieuwe stappen en de doorontwikkeling van onze methodiek in  programma’s worden impactmetingen gedaan in samenwerking met externe partijen als Kearney en Strategy&.

  Contact

  Bent u nieuwsgierig of er plannen zijn die aansluiten op de doelstellingen van uw eigen onderzoek, fonds, organisatie, of bent u anderszins geïnteresseerd, neem dan vooral contact met ons op:

  Kees van Driel
  Manager Research & Development
  kees.vandriel@weekendschool.nl

   

   

                   

Blijf verbonden