fbpx
020 – 280 17 00 EN

Onderzoek en impact

Stichting IMC Weekendschool staat voor een vernieuwende onderwijsfilosofie en -interventie. Om werkzame mechanismen te identificeren, beschrijven en uit te dragen worden de methode en de effecten continu geëvalueerd.

Research & Development

Om de verdere verspreiding van de onderwijsfilosofie van de stichting tot een succes te maken, is de afdeling Research & Development (R&D) voortdurend bezig om de impact in kaart te brengen, waaronder zowel de korte- als langetermijneffecten op de leerlingen. Omdat onze onderwijsmethode een sterk beroepsoriënterende component bevat, wordt onderscheid gemaakt tussen zogenoemde directe leereffecten en uitgestelde effecten. Directe leereffecten zijn bijvoorbeeld verbeterde schoolprestaties.

Maatschappelijke impact

Stichting IMC Weekendschool heeft een vernieuwende onderwijsfilosofie. Vergelijkend onderzoek heeft onder andere laten zien dat weekendschool leerlingen na drie jaar méér algemene kennis, zelfvertrouwen en motivatie hebben dan hun klasgenoten van de basisschool. Weekendschool alumni staan gemotiveerder in het leven dan vergelijkbare controlegroepen en vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Gemotiveerde, betrokken burgers hebben belangrijke positieve effecten op de maatschappij, zowel economisch als sociaal, denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van klasse tweedeling in de maatschappij en het bevorderen van de integratie van nieuwkomersgroepen.

‘Ik kom elke keer heel geïnspireerd terug van lesdagen. Ik leer er zelf ook veel van. De kinderen stellen vragen die je normaal niet krijgt, dat vind ik erg inspirerend en verfrissend.’  – Casper ten Kate, Kearney

Stichting IMC Weekendschool en haar programma’s zijn ontworpen voor jongeren maar hebben ook effecten op de gastdocenten. Onbevangen en soms verrassende vragen van de leerlingen dwingen de gastdocenten tot eerlijke antwoorden over hun levenskeuzes, fascinaties en expertises – en revitaliseren hun motivatie voor hun vak. Gastdocenten en leerlingen komen doorgaans uit heel andere sociaal- economische situaties, maar verschillen vervagen in het plezier van het vak, en de samenwerking. Gastdocenten ervaren de gretigheid van kinderen om de wereld te ontdekken en hun onzekerheden rond de vraag ‘wie ga ik worden?’ Stichting IMC Weekendschool draagt hiermee bij aan een sterke samenleving, waarin volwassenen optimaal – oprecht en niet betuttelend – bijdragen aan de vorming van kinderen.

Wetenschappelijk onderzoek

Voor wetenschappelijk effectonderzoek naar het programma IMC Basis – in vergelijking met controlescholen – werken wij samen met de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Nationale Wetenschapsagenda, en zal door de minister en staatssecretaris van Onderwijs worden aangeboden aan de Tweede Kamer. De dagelijkse uitvoering van dit onderzoek, met voor- en nameting en controlegroep, wordt verricht door de onderzoeksgroep van dhr. prof. dr. R.G. (Ruben) Fukkink van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam en staat onder leiding van promovenda Rochelle Helms.

Hoewel het onderzoek nog meerdere jaren loopt en wetenschappelijke publicaties nog in voorbereiding zijn, blijkt uit de voorlopige resultaten dat het onderzoek positieve effecten van IMC Basis onderwijs laat zien. Meer over dit onderzoek kunt u lezen op deze pagina.

Kwantitatief onderzoek

In 2015-2016 is er een kwantitatief onderzoek onder alumni van IMC Weekendschool uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Brussel en Stichting IMC Weekendschool. Het onderzoek bestond uit twee fasen, een kwalitatief vooronderzoek en een kwantitatief hoofdonderzoek. Ten grondslag aan dit summary ligt een Master’s thesis over het kwantitatieve deel van het onderzoek (De Groot, 2016). Lees de management summary van dit onderzoek (Engelse versie)

Lange termijn effecten weekendschoolonderwijs

  • Weekendschool heeft daadwerkelijk praktisch invloed op het zelfvertrouwen, toekomstperspectieven, motivatie en doorzettingsvermogen.
  • Deelname aan de weekendschool wordt niet zomaar positief beoordeeld, als leuk tijdverdrijf bijvoorbeeld, maar als vormend en levensbepalend.

Longitudinale studie

In 2013 is er een longitudinale studie opgezet om te onderzoeken of weekendschooldeelname leidt tot groei op de drie zogenoemde ‘kernconcepten’ van Stichting IMC Weekendschool, i.e. de verwachting dat haar leerlingen door deelname aan het programma hun zelfvertrouwen vergroten, hun toekomstperspectieven verbreden en zich verbonden gaan voelen met de samenleving. Lees de samenvatting van dit effectonderzoek of  het artikel in NRC Handelsblad over dit onderzoek: “Deze school zegt: jij kunt dit óók”

Effecten van IMC Weekendschool op zelfvertrouwen, toekomstperspectieven en sociale verbondenheid.

  • Vergelijkend onderzoek heeft onder andere laten zien dat weekendschool leerlingen na drie jaar méér algemene kennis, zelfvertrouwen en motivatie hebben dan hun klasgenoten van de basisschool.
  • Weekendschool alumni staan gemotiveerder in het leven dan controlegroepen en vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Toekomstige onderzoeken

Vanuit R&D is er een RfP-traject (Request for Proposal) met enkele externe partijen voor de uitvoering van een MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse).

Contact

Bent u nieuwsgierig of er plannen zijn die aansluiten op de doelstellingen van uw eigen onderzoek, fonds, organisatie, of bent u anderszins geïnteresseerd, neem dan vooral contact met ons op met:

dr. Kees van Driel 
Manager Research & Development
kees .vandriel@weekendschool.nl

 

Blijf verbonden

AW-582591889 gtm-582591889