fbpx
020 – 280 17 00 EN

Wetenschappelijke oorsprong

Stichting IMC Weekendschool is in 1998 opgericht door psycholoog Heleen Terwijn. Zij deed vanuit de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar toekomstperspectieven, schoolmotivatie en welbevinden van leerlingen in het (basis)onderwijs in Amsterdam Zuidoost. Dit onderzoek deed zij in opdracht van gemeente Amsterdam.

Terwijn signaleerde een psycho- sociologisch tekort bij jongeren uit arme wijken.
Zo bleek dat bij velen de leermotivatie vastliep: leerlingen zaten op school om te ‘leren voor later’ terwijl niemand hen liet zien wat ‘later’ nu eigenlijk is. Tijdens haar onderzoek ontwikkelde Terwijn het idee om kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar – de leeftijd waarin zij zich snel ontwikkelen en hun natuurlijke nieuwsgierigheid piekt – in contact te brengen met inspirerende professionals en interessante vakgebieden.

Door de lessen denken leerlingen na over hun toekomst; wat vind ik interessant, waar ben ik goed in, wat past bij mij en wat niet? Ze leren vaardigheden waarop ze de rest van hun leven voort kunnen bouwen, krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze hun talenten en voorkeuren ontdekken en ze krijgen een breed beeld van de maatschappij en hun mogelijkheden daarin. Niet zozeer beroepskeuze staat centraal maar het ontwikkelen van vaardigheden, een sterk waardenbesef, en het opdoen van ervaringen om uiteindelijk gemotiveerde keuzes te kunnen maken.

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren