020 – 280 17 00 EN

IMC Basis

Gewoon doen. Ontdekken! Misschien vind je iets wel zó leuk, dat je er steeds beter in wilt worden. In onze complexe maatschappij, waarin het maken van keuzes meer dan ooit centraal staat, is het fijn om op jonge leeftijd al te weten wat je graag doet, of juist niet. Daarvoor moet je ervaringen opdoen. Dingen zien, horen en doen. Je nieuwsgierigheid volgen en vragen stellen.
Maar wat nu als er niets is? Als er in je omgeving weinig is om te ervaren of je de juiste personen mist om vragen aan te stellen? Als je weinig tegenkomt wat je uitdaagt of prikkelt, terwijl je juist ontzettend nieuwsgierig bent? Dan komt de maatschappij in de klas: IMC Basis.

Missie
IMC Basis bereidt jongeren voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen wat bij hen past en waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. Lessen van bevlogen vakexperts (vrijwilligers) verruimen het blikveld van de jongeren, laten hen experimenteren met hun voorkeuren en stimuleren hen om lef te hebben hun interesses te volgen. In de ontvankelijke leeftijdsfase van tien tot veertien jaar wordt zo de basis gelegd om gemotiveerd in het leven te staan.

Visie
IMC Basis stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun maatschappelijke rol kunnen innemen. In principe is er geen grens aan de groei. Topopleidingen en topfuncties zijn per definitie slechts voor een kleine groep weggelegd. Maar iedereen, van elke afkomst en overal ter wereld, kan motivatie voor een maatschappelijke rol vinden, mits men daar psychologisch en sociaal op wordt voorbereid.

IMC Basis stelt motivatie centraal. Onderwijs door enthousiasmerende vakexperts is bij uitstek de wijze om deze motivatie te voeden. Jongeren zijn van nature gemotiveerd om mee te doen en leren, als ze hiertoe de kans krijgen, spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten op teruggrijpen (bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen). IMC Basis kenmerkt zich dan ook door meedoen (in plaats van ‘leren over’).

Doelstellingen
Het doel van IMC Basis is de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep. Dit bereikt IMC Basis door het schetsen van toekomstperspectieven, het versterken van zelfvertrouwen, en het vergroten van invloed óp en verbondenheid mét de maatschappij.

Doelgroep
IMC Basis richt zich in eerste instantie op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is; dit betekent dat het programma in eerste instantie aangeboden zal worden in wijken en op scholen van middelgrote gemeenten waar het berekende leerlingengewicht het hoogst is. Het opleidingsniveau, oftewel de hoogst genoten opleiding van één of beide ouders, bepaalt het gewicht dat de school toekent aan een leerling.

Voor verdere informatie over IMC Basis kunt u contact opnemen met

 

 

Gemma Beij
Tel: 06-29554041

 

 

 

IMC Basis in het kort

  • IMC Basis wordt binnen het programma van de school aangeboden, aan groep 7 en 8 gedurende drie uur per week. Bevlogen professionals vertellen in de les over hun vak en delen hun enthousiasme met de leerlingen.
  • Voor de uitvoering van het onderwijs werken de IMC Basis coördinator, de gastdocenten en de leerkrachten nauw met elkaar samen.
  • IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken zijn bij het onderwijs.
  • Bedrijven en organisaties worden geïnspireerd door hun competenties op een andere manier in te zetten. De medewerkers dragen concreet bij aan de ontwikkeling en de toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij.
  • IMC Basis wordt aanbevolen en ondersteund door de ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de onderwijsinspectie.

 

 

 

 

 

Partners van IMC Basis zijn: 

 

 

Bekijk hier de introductiefilm over IMC Basis

Blijf verbonden

Sponsors