020 – 280 17 00 EN

IMC Basis

Gewoon doen. Ontdekken! Misschien vind je iets wel zó leuk dat je er meer over wilt weten, en er beter in wilt worden. In onze complexe maatschappij, waarin het maken van keuzes meer dan ooit centraal staat, is het fijn om op jonge leeftijd al te weten wat je graag doet, en wat juist niet. Daarvoor moet je ervaringen opdoen. Dingen doen, zien, uitproberen en vragen (kunnen) stellen. 

Maar wat als er in je omgeving weinig is om te ervaren, of de juiste personen missen om vragen aan te stellen? Als je nieuwsgierig bent naar de wereld, maar je weinig tegenkomt wat je uitdaagt of prikkelt. Dan komt de maatschappij in de klas: IMC Basis.

IMC Basis

IMC Basis biedt ervaringsgericht onderwijs aan op reguliere basisscholen, onder lestijd, elke week van het schooljaar gedurende drie uur, in groepen zeven en acht. De aanpak is volgens het IMC Weekendschool principe; gepassioneerde gastdocenten die les geven, met een breed maatschappijgericht curriculum, training van non-cognitieve vaardigheden, het versterken van zelfvertrouwen en het versterken van burgerschap. Maar anders dan bij IMC Weekendschool is IMC Basis een vast onderdeel van het reguliere lescurriculum. En wordt het in nauwe samenwerking met de school en de betrokken leerkrachten georganiseerd. IMC Basis stimuleert daarbij niet alleen de verbinding tussen de gastdocenten en de school en haar leerlingen maar heeft ook aandacht voor de plek die de school inneemt in de wijk. Bekijk vooral ook onze video, onderaan de pagina.

Doelgroep

IMC Basis richt zich in eerste instantie op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is; dit betekent dat het programma in eerste instantie aangeboden zal worden in wijken en op scholen van middelgrote gemeenten waar het berekende leerlingengewicht het hoogst is. Het opleidingsniveau, oftewel de hoogst genoten opleiding van één of beide ouders, bepaalt het gewicht dat de school toekent aan een leerling.

Locaties

Op dit moment wordt IMC Basis onderwijs op 20 scholen door het land georganiseerd. Bekijk alle locaties links in het menu .

‘Waren er vorig jaar al vijf IMC Basis locaties, in afgelopen schooljaar groeide dit onderdeel door naar veertien locaties in; Almere, Amsterdam Oost, Apeldoorn, Hilversum, Lelystad, Oss, Roermond (2x), Tilburg, Rotterdam, Vlissingen, Drachten, Heerlen en Deventer. Met nog vier nieuwe locaties die in september gaan starten (Deventer, Rotterdam, Hoensbroek en Amsterdam) groeide IMC Basis naar achttien locaties, en op dit moment zijn dat er 20. Er lopen volop gesprekken met nieuwe mogelijke targetgemeenten en –basisscholen waarbij het doel is om in twee jaar op te schalen naar 50 basisscholen in heel Nederland. Ook geinteresseerd? Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Meer over IMC Basis

Missie

IMC Basis bereidt jongeren voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen wat bij hen past en waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. Lessen van bevlogen vakexperts (vrijwilligers) verruimen het blikveld van de jongeren, laten hen experimenteren met hun voorkeuren en stimuleren hen om lef te hebben hun interesses te volgen. In de ontvankelijke leeftijdsfase van tien tot veertien jaar wordt zo de basis gelegd om gemotiveerd in het leven te staan.

Visie

IMC Basis stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun maatschappelijke rol kunnen innemen. In principe is er geen grens aan de groei. Topopleidingen en topfuncties zijn per definitie slechts voor een kleine groep weggelegd. Maar iedereen, van elke afkomst en overal ter wereld, kan motivatie voor een maatschappelijke rol vinden, mits men daar psychologisch en sociaal op wordt voorbereid.

IMC Basis stelt motivatie centraal. Onderwijs door enthousiasmerende vakexperts is bij uitstek de wijze om deze motivatie te voeden. Jongeren zijn van nature gemotiveerd om mee te doen en leren, als ze hiertoe de kans krijgen, spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten op teruggrijpen (bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen). IMC Basis kenmerkt zich dan ook door meedoen (in plaats van ‘leren over’).

Doelstellingen
Het doel van IMC Basis is de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep. Dit bereikt IMC Basis door het schetsen van toekomstperspectieven, het versterken van zelfvertrouwen, en het vergroten van invloed óp en verbondenheid mét de maatschappij.

IMC Basis in het nieuws

Artikel AD: Beroepsvoorlichting saai!?
NOS.nl: Rechter spelen en leren over strafrecht

Contact

Wil je meer weten over IMC Basis? Neem dan contact op met projectleider Gemma Beij via:

 

 

Gemma Beij
E-mail: gemma.beij@imcbasis.nl
Tel: 06-29554041

 

 

IMC Basis in het kort

  • IMC Basis wordt binnen het programma van de school aangeboden, aan groep 7 en 8 gedurende drie uur per week. Bevlogen professionals vertellen in de les over hun vak en delen hun enthousiasme met de leerlingen.
  • Voor de uitvoering van het onderwijs werken de IMC Basis coördinator, de gastdocenten en de leerkrachten nauw met elkaar samen.
  • IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken zijn bij het onderwijs.
  • Bedrijven en organisaties worden geïnspireerd door hun competenties op een andere manier in te zetten. De medewerkers dragen concreet bij aan de ontwikkeling en de toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij.
  • IMC Basis wordt aanbevolen en ondersteund door de ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de onderwijsinspectie.

 

 

 

 

 

Partners van IMC Basis zijn: 

 

 

Bekijk hier de introductiefilm over IMC Basis

Blijf verbonden

Sponsors