Doneer

Extrinsieke en intrinsieke motivatie

Onze aanpak is autonomie-ondersteunend. We moedigen leerlingen aan om doelen te stellen, ook op lange termijn, waardoor ze gemotiveerd blijven om te leren en te groeien.

Motivatie is de sleutel tot succes

Elk kind heeft een aangeboren nieuwsgierigheid naar de grote wereld. Ons onderwijs speelt daar optimaal op in, waardoor motivatie ontstaat en groeit. We laten hun gevoel van competentie groeien in actieve leeromgevingen door ze veel verschillende toekomstperspectieven aan te reiken. Het verband tussen ons aanvullende onderwijs en het ontstaan van motivatie wordt onderbouwd in de literatuurstudie ‘Weekendschool & Motivatie’.

Dit zijn de basisvoorwaarden voor motivatie:

1. Autonomie

Jongeren willen – net als volwassenen – een gevoel van controle en keuzevrijheid ervaren. We laten ze daarom experimenteren met het nemen van beslissingen, laten ze invloed uitoefenen op de keuzes die ze maken en op het leerproces dat ze bij ToekomstExpeditie doormaken. Zo ervaren ze autonomie en eigenschap.

2. Verwantschap

Door sterke relaties met anderen op te bouwen voelen jongeren zich verbonden; met elkaar en met de samenleving. Het gevoel van erbij horen en begrepen worden is een basisvoorwaarde voor verdere ontwikkeling. Door positieve relaties met leerkrachten, medeleerlingen en mentoren zijn jongeren meer gemotiveerd om te leren.

3. Competentie

Elke leerling wil zich bekwaam voelen: het gevoel dat je je doelen kunt bereiken is onbetaalbaar. Als jongeren vooruitgang boeken en daarbij hun vaardigheden ontwikkelen, neemt hun motivatie toe.

4. Doelen

Doelen geven richting; ze bieden jongeren een stip op de horizon. Als die stip goed staat, gaan hun aandacht en energie in de goede richting. Als deze doelen vervolgens behaald worden, geeft dat weer een gevoel van prestatie en competentie, wat op zijn beurt de intrinsieke motivatie versterkt. Zo ontstaat een opwaartse beweging in het leerproces van jongeren.