Doneer

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Door ons onderwijsconcept komt de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen tot bloei. Bij ToekomstExpeditie leren jongeren geloven in hun eigen kunnen, leren ze keuzes maken, bouwen ze aan relaties met anderen en gaan ze emoties beter begrijpen. Waar het reguliere onderwijs focust op academische vaardigheden, is onze benadering holistisch.

Concrete impact op het welzijn van jongeren

Sociaal-emotionele vaardigheden vormen een brug tussen het individuele kind en diens externe omgeving. Met een stevige basis in sociaal-emotioneel leren (SEL) creëren we een interactieve, ondersteunende leeromgeving op en buiten school. Het verband tussen ons aanvullende onderwijs en sociaal-emotioneel leren wordt onderbouwd in de literatuurstudie ‘Een bewezen praktijk’.

Top 5 sociaal-emotionele vaardigheden

1. Zelfbewustzijn

Het vermogen om je emoties, waarden, sterke en zwakke punten te begrijpen. Bij een goed zelfbewustzijn hoort ook een kloppende zelfperceptie: daarmee kun je je eigen gedrag goed observeren.

2. Zelfregulatie

Het vermogen om je emoties en gedragingen te controleren. Je kunt stress reguleren, impulsen bedwingen en je emoties op een gepaste manier uiten.

3. Sociaal bewustzijn

Het vermogen om empathie te voelen en te uiten. Je hebt begrip en respect voor het perspectief van anderen.

4. Relationele vaardigheden

Het vermogen om goede en gezonde relaties te vormen en te onderhouden met anderen. Je kunt goed communiceren, luisteren, samenwerken en conflicten oplossen.

5. Verantwoordelijke keuzes maken

Het vermogen om besluiten te nemen die constructief en sociaal geaccepteerd zijn. Ook kun je de gevolgen van die beslissingen goed inschatten.

Deze vaardigheden zijn niet alleen essentieel voor de prestaties van leerlingen, ze ondersteunen ook andere sociaal-emotionele eigenschappen zoals samenwerking, emotieregulatie en probleemoplossend vermogen.