fbpx
020 – 280 17 00 EN

Onze organisatie

Onze vestigingen

IMC Weekendschool biedt haar onderwijs aan op 54 locaties door heel het land. Het gaat om;

  • 10 IMC Weekendscholen in 7 steden.
  • 34 IMC Basisscholen in 23 steden.
  • 10 IMC on Tour scholen in 10 steden.

Centrale IMC Weekendschool

De Centrale IMC Weekendschool is het hoofdkantoor van IMC Weekendschool. Op het kantoor in WTC Amsterdam, waar ook partner en naamgever IMC huist, werken onder andere de directie, Conceptbegeleiding, Research en Development, de onderdelen IMC Basis, IMC on Tour en IMC Alumni, Fondsenwerving, PR & Communicatie, de Vriendenstichting en alle administratie en beheer. Van hieruit worden alle vestigingen centraal aangestuurd. Ook komen de medewerkers van de vestigingen vaak naar het kantoor op de Zuidas om een vinger aan de pols te houden – en alle mooie verhalen van de lesdagen te delen.

Research & Development

IMC Weekendschool vindt het belangrijk om ook zelf onderzoekend en zelfkritisch te zijn en heeft daarom een eigen Research en Development afdeling (R&D). Deze onderzoeksgroep maakt zich sterk voor de bewaking, versterking en uitbreiding van het weekendschoolconcept. De conceptbegeleiders bezoeken de scholen om er ondersteuning te bieden en om zowel kwaliteiten als kwetsbaarheden in kaart te brengen. In samenwerking met universiteiten en hogescholen worden kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken ingezet om te identificeren op welke wijze motivatiegericht onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren. De aldus verkregen informatie wordt verwerkt en geanalyseerd met als doel de werkwijze op de scholen te consolideren en/of te verbeteren. Zo waarborgt IMC Weekendschool haar kwaliteit en eenheid van aanpak.

Continu onderzoek

Vanaf 2018 neemt IMC Weekendschool deel aan een route binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het consortium binnen de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, richt zich op het themaprogramma Gelijke kansen voor een diverse jeugd. De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken in dit programma de processen en mechanismen in de veranderende omgevingen waarin jongeren opgroeien, die bijdragen aan kansen(on)gelijkheid.

Team & cultuur

IMC Weekendschool is een open, resultaatgerichte, lerende en vernieuwende organisatie. De verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Daar waar direct wordt gewerkt aan de doelstellingen is er de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de inhoud. Er heerst een cultuur van verantwoordelijkheid krijgen, nemen en dragen. Wederzijds respect, vertrouwen en collegialiteit staan hierbij centraal. Medewerkers en vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het succes.

De weekendschool heeft ook scherp oog voor de kwaliteiten en interesses van haar medewerkers en (oud)leerlingen.
Er is aandacht voor diversiteit en samenstelling van de teams. Goede arbeidsvoorwaarden, trainingen en opleidingsmogelijkheden bieden iedereen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Het team telt 115 medewerkers en 52 fte. De gemiddelde leeftijd is 34 jaar en ook zijn er verschillende alumni werkzaam.

Internationale zusterscholen

Door de publicaties en internationale presentaties neemt ook de internationale belangstelling voor het concept en haar programma’s toe. Zo zijn de afgelopen jaren in o.a. Brussel, onder de naam Toekomst Atelier De l’Avenir succesvolle zusterscholen gestart. Zij starten binnenkort (begin 2019) hun vijfde vestiging in Brussel. Ook in de Mexicaanse deelstaat Chiapas wordt sinds februari 2019 weekendschool onderwijs gegeven onder de naam Mundo de Talentos. Lees hier meer over onze internationale zusterscholen

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren