fbpx
020 – 280 17 00 EN

Onze organisatie

Centrale Stichting IMC Weekendschool

Op het kantoor in WTC Amsterdam, waar voorheen ook partner en naamgever IMC huisde, werken onder andere de directie, Conceptbegeleiding, Research en Development Fondsenwerving, PR & Communicatie en alle administratie en beheer. Van hieruit worden alle vestigingen en locaties centraal aangestuurd. Ook komen de medewerkers vaak naar het kantoor op de Zuidas voor bijscholing en alle mooie verhalen van de lesdagen te delen.

Research & Development

Stichting IMC Weekendschool vindt het belangrijk om ook zelf onderzoekend en zelfkritisch te zijn en heeft daarom een eigen Research en Development afdeling (R&D). Deze onderzoeksgroep maakt zich sterk voor de bewaking, versterking en uitbreiding van het concept en de verschillende programma’s. De conceptbegeleiders bezoeken de scholen om er ondersteuning te bieden en om zowel kwaliteiten als kwetsbaarheden in kaart te brengen. In samenwerking met universiteiten en hogescholen worden kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken ingezet om te identificeren op welke wijze motivatiegericht onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren. De aldus verkregen informatie wordt verwerkt en geanalyseerd met als doel de werkwijze op de scholen te consolideren en/of te verbeteren. Zo waarborgt Stichting IMC Weekendschool haar kwaliteit en eenheid van aanpak.

Continu onderzoek

Vanaf 2018 neemt Stichting IMC Weekendschool deel aan een route binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het consortium binnen de route Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, richt zich op het themaprogramma Gelijke kansen voor een diverse jeugd. De Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken in dit programma de processen en mechanismen in de veranderende omgevingen waarin jongeren opgroeien, die bijdragen aan kansen(on)gelijkheid.

Team & cultuur

Stichting IMC Weekendschool is een open, resultaatgerichte, lerende en vernieuwende organisatie. De verantwoordelijkheid ligt zo laag mogelijk in de organisatie. Daar waar direct wordt gewerkt aan de doelstellingen is er de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de inhoud. Er heerst een cultuur van verantwoordelijkheid krijgen, nemen en dragen. Wederzijds respect, vertrouwen en collegialiteit staan hierbij centraal. Medewerkers en vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het succes.

De stichting heeft ook scherp oog voor de kwaliteiten en interesses van haar medewerkers en (oud)leerlingen.
Er is aandacht voor diversiteit en samenstelling van de teams. Goede arbeidsvoorwaarden, trainingen en opleidingsmogelijkheden bieden iedereen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Het team telt zo’n 160 grotendeels parttime medewerkers waarvan er verschillende alumni zijn van onze programma’s.

Internationale zusterscholen

Door de publicaties en internationale presentaties neemt ook de internationale belangstelling voor het concept en haar programma’s toe. Zo zijn de afgelopen jaren o.a. in België, Mexico, Maleisië en Hong Kong op ons geïnspireerde weekendscholen van start gegaan.

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren