020 – 280 17 00 EN

Organisatie

Stichting IMC Weekendschool bestaat uit een enthousiast, jong team. De stichting heeft een bestuur en een tweekoppige directie: een strategisch directeur en een directeur bedrijfsvoering, ondersteund door het officemanagement. Er zijn tien vestigingsteams, een onderzoeksteam en een team voor IMC Alumni. Gezamenlijk staan er 38 fte op de loonlijst van de stichting.

Vestigingen

Organogram IMC Weekendschool 2015-2016Iedere vestiging telt drie vaste functies: locatiemanager, jaarcoördinator en klassendocent. Alle tien vestigingen vallen onder Stichting IMC Weekendschool. Alle weekendscholen worden gefinancierd door bedrijven en fondsen.

Kennisorganisatie

Op het onderzoeksteam na, werken alle weekendschoolmedewerkers met kinderen. Ze leren het vak on-the-job. De organisatie is dan ook zeer op kennis en kennisoverdracht gericht. De medewerkers krijgen ondersteuning van stagiaires van de pabo en verschillende andere hbo- en universitaire opleidingen.

Hiernaast vindt u het organogram van IMC Weekendschool. Voor een grotere weergave kunt u op de afbeelding klikken.

Centrale IMC Weekendschool

De Centrale IMC Weekendschool is het hoofdkantoor van IMC Weekendschool. Op het kantoor in WTC Amsterdam, waar ook partner en naamgever IMC huist, werken onder andere de directie, Conceptbegeleiding, Research en Development, IMC Alumni, Fondsenwerving, PR & Communicatie, de Vriendenstichting en alle administratie en beheer. Van hieruit worden alle tien de vestigingen centraal aangestuurd. Ook komen de medewerkers van de vestigingen vaak naar het kantoor op de Zuidas om een vinger aan de pols te houden – en alle mooie verhalen van de zondagen te delen.

Onderzoek

Wat zijn de effecten van het weekendschool onderwijs? Hoe kun je zoveel mogelijk kinderen laten profiteren van het weekendschool onderwijs? En hoe zorg je dat alle vestigingen dezelfde kwaliteit leveren? Sinds het begin van IMC Weekendschool speelt onze Research & Development afdeling (R&D) een sleutelrol bij het aanscherpen van de weekendschool methode. R&D onderzoekt de effectiviteit van onze methode en onderbouwt en verspreidt ons gedachtengoed met wetenschappelijke publicaties. Bovendien bewaakt R&D vanuit zijn kennis en expertise de kwaliteit van de vestigingen.

Momenteel loopt er een grootschalig onderzoek naar de effecten van weekendschool onderwijs bij alumni.

Internationale zusterscholen

Door onze publicaties en internationale presentaties neemt ook de belangstelling voor onze methode toe in de rest van de wereld. Zo zijn de afgelopen jaren in Brussel succesvolle zusterscholen gestart. Ze hebben elk hun eigen organisatie en sponsors. Wij steunen deze initiatieven met een opleidingstraject, trainingen en advies.

Blijf verbonden

Sponsors