Doneer
Home Over ons Organisatie Directie en bestuur

Directie en bestuur

Heleen Terwijn, (oprichter en directeur strategie) vormt samen met Mark Post (directeur operationele zaken, a.i.) de directie van IMC Weekendschool. De Raad van Toezicht bestaat uit Rob Defares (voorzitter), Rien van Gendt (penningmeester) en June de Groot van Embden (secretaris).

Oprichter en directeur strategie

Oprichter en directeur strategie

Heleen Terwijn (Amsterdam, 1967) is de bevlogen grondlegger van en drijvende kracht achter IMC Weekendschool. Als spreker en expert deelt ze met passie haar kennis en ervaring over onderwijsvernieuwing en motivatiegericht onderwijs, bijvoorbeeld met bedrijven, fondsen en maatschappelijke organisaties. Ze komt niet alleen, maar neemt een Nieuwe Generatie Panel mee van oud-leerlingen van de weekendschool.

Nevenfuncties Heleen Terwijn

 1. Voorzitter RvT Nederlands Philharmonisch Orkest | Nederlands Kamerorkest

 2. Voorzitter bestuur Stichting Jongeren Die het Kunnen (JDK)

 3. Commissaris bij Delphine Topholding BV (Partou)

 4. Bestuurslid Amsterdams 4 en 5 mei comité

 5. Vice-voorzitter bestuur Laguna Collective

Directeur operationele zaken (ad interim)

Directeur operationele zaken (ad interim)

Mark Post (Zoetermeer, 1969) is sinds september 2022 directeur operationele zaken ad interim. Mark studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en was onder andere handelaar en directeur Nederland bij IMC. Mark heeft als missie de interne processen in de organisatie te stroomlijnen na de snelle groei van de afgelopen jaren.

Nevenfuncties Mark Post

 1. Non-executive board member ICE Clear Netherlands

 2. Lid Raad van Toezicht Stichting Wij zijn M

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van Toezicht

Rob Defares is oprichter en mede-eigenaar van IMC (International Marketmakers Combination). Met IMC financierde hij de oprichting van IMC Weekendschool in oktober 1997. Vanaf het prille begin tot op heden is hij een zeer trouwe partner en drijvende kracht achter de professionalisering van de organisatie.

Nevenfuncties Rob Defares

 1. Lid Bestuur Association Proprietary Traders

 2. Lid Board of Trustees Museum of Contemporary Art Chicago (MCA) Chicago

 3. Lid Raad van Toezicht Hartwig Medical Foundation

 4. Lid Raad van Toezicht Stichting Hartwig Foundation

 5. Lid Raad van Toezicht Manifesta

 6. Lid Raad van Toezicht European Cultural Foundation

Penningmeester Raad van Toezicht

Penningmeester Raad van Toezicht

Rien van Gendt is een internationaal gelauwerde expert in filantropie. Hij schreef onder meer ‘Filantropie terug naar de tekentafel’ en is wereldwijd actief als bestuurslid en adviseur van tal van familie- en vermogensfondsen. Binnen en buiten IMC Weekendschool spant hij zich onvermoeibaar in om betrokken partners te overtuigen van het belang van meerjarige, ongeoormerkte financiering.

Nevenfuncties Rien van Gendt

 1. Lid Raad van Commissarissen, Rockefeller Philanthropy Advisors, New York, USA

 2. Lid Raad van Commissarissen, Rockefeller Philanthropy Advisors, Europe, London, UK

 3. Lid wetenschappelijk comité Collegio Carlo Alberto, Turijn, Italië

 4. Docent International Training Center ILO (International Labour Organisation), Turijn, Italië

 5. Lid Bestuur Edli Foundation, Den Haag

 6. Adviseur BuzinezzClub Foundation, Rotterdam

 7. Adviseur European Cultural Foundation, Amsterdam

 8. Adviseur GSRD Foundation, Amsterdam

 9. Adviseur World Press Photo, Amsterdam

 10. Adviseur Musee Lalique, Doesburg

 11. Adviseur Double Dividend management BV, Amsterdam

Secretaris Raad van Toezicht

Secretaris Raad van Toezicht

June de Groot van Embden is voormalig gezondheidszorgpsycholoog in de jeugdzorg en kinderpsychiatrie, tevens gepromoveerd op jeugdstrafrecht in 1999 met het proefschrift Just Rehabilitation. June vervult met toewijding de functie van Secretaris bij de Raad van Toezicht. De organisatie maakt dankbaar gebruik van Junes expertise op de gebieden van integriteit, optimale arbeidsomstandigheden en personeelsvertegenwoordiging.

Nevenfuncties June de Groot van Embden

 1. Bestuurslid Steunfonds Nederlandsch Lyceum

 2. Bestuurslid Stichting Just Kids

 3. Selectiecommissie United World Colleges (UWC)

 4. Bestuurslid Young Pianist Foundation (YPF)

Code Goed Bestuur

De organisatie van IMC Weekendschool is ingericht naar de Code Goed Bestuur. De directie bestuurt, de Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende rol en stelt richtlijnen vast voor de totstandkoming en uitvoering van het beleid door de directie.

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot een tweede termijn. Alle drie de huidige leden van de Raad van Toezicht zijn per 7 september 2021, tegelijk met de statutenwijziging, benoemd tot eerste leden van de Raad van Toezicht.

De directie stelt het meerjarenbeleidsplan en de begroting op, en legt die ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. De directie rapporteert periodiek over de voortgang en resultaten.