fbpx
020 – 280 17 00 EN

Doet u mee?

Stichting IMC Weekendschool stelt zich ten doel dat alle jongeren in Nederland,
specifiek op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is, van alle schoolniveaus,
zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving.
Dat doen we samen met onze betrokken partners.

Met elkaar maken we het mogelijk

Sinds de oprichting in 1998 is Stichting IMC Weekendschool uitgegroeid tot een organisatie met een groot maatschappelijk draagvlak. Ruim 500 bedrijven, organisaties, particulieren en fondsen steunen ons met financiële middelen, locaties, diensten en advies. Door hun bijdragen kunnen wij wekelijks duizenden leerlingen onderwijs aanbieden. Dat gebeurt bij IMC Weekendschool op de zondag, bij IMC Basis doordeweeks op basisscholen in het hele land en bij IMC on Tour voor nieuwkomerskinderen in Nederland. Daarnaast investeren partners in ons alumni netwerk en in onderzoek naar de impact van het onderwijs

Let op: wilt u als particulier een donatie of gift doen? Dit kan via deze pagina. 

 

Verwonder u als partner

Stichting IMC Weekendschool kan niet bestaan zonder de hulp en inzet van  bedrijven, organisaties en fondsen die ons steunen met giften, locaties, diensten en advies. Waarbij geldt: partnerschap is maatwerk. Want iedere partner is uniek, én iedere partner die iets wil bijdragen aan het verwezenlijken van onze doelstellingen, willen wij daartoe graag de mogelijkheid bieden. Partners kunnen bijdragen op stichtingsniveau of kiezen voor ondersteuning van een van onze programma’s of locaties. Daarbij kan een klas, lichting, vak of hele vestiging worden gesponsord. Partners die inhoudelijk betrokken willen worden bij de invulling van onze lesprogramma’s, verwelkomen wij ook van harte. De vakkennis en expertise vanuit fondsen of bedrijfsleven is goed inpasbaar in het lesaanbod en maakt het partnerschap tastbaarder.

Partners die ervoor kiezen om actief mee te doen met onze programma’s ontdekken dat de lessen ook voor hen een verrijkende ervaring zijn. Stichting IMC Weekendschool en haar partners dragen hiermee bij aan een sterke samenleving, waarin volwassenen optimaal – oprecht en niet betuttelend – bijdragen aan de vorming van kinderen.

 

Verschillende partnermogelijkheden

Binnen de programma’s van Stichting IMC Weekenschool zijn diverse samenwerkingsvormen of als partner een bijdrage te leveren.  Altijd bekijken wij samen met u welke vorm het beste bij uw bedrijf, organisatie en ambitie aansluit.

1. Leslocatie of specifiek werkgebied
Stichting IMC Weekendschool is actief op 55 locaties verdeeld over het land. Met de 10 Weekendscholen richten we ons specifiek op de grotere steden waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Tilburg, Nijmegen, Utrecht e.a.. Terwijl we met de 20 IMC Basisscholen en 10 IMC on Tour locaties we ons motivatie-gericht onderwijs richten op de middelgrote steden. Wilt u betrokken raken bij een specifieke stad? Dan bekijken we samen uw voorkeur en mogelijkheden.

2. Ontwikkeling en uitvoering van een vak
Onze leerlingen volgen gedurende hun lesjaren een groot aantal vakken, uiteenlopend van het vak Journalistiek, Recht, Geneeskunde tot aan Beeldende Kunst, Moderne Dans, Nieuwe technologie en Programmeren. We zijn altijd opzoek naar partners om nieuwe (innovatieve) vakken te ontwikkelen. Heel graag bekijken we met partners welke nieuwe vakken in het curriculum ontbreken. En welk specialisme of kennis een partner graag wilt overbrengen. Denkt u mee?

3. Ondersteun een jaargroep
Leerlingen volgen vaak meerjarig onze programma’s. In deze jaren ontmoeten zij veel enthousiaste professionals. Ze ontwikkelen zich door meer zelfvertrouwen te krijgen en vergroten hun wereld. Door een jaargroep te ondersteunen loopt u meerdere jaren mee met een klas. Hierdoor leert u niet alleen de leerlingen persoonlijk kennen, maar volgt u ook enkele lessen en ziet u met eigen ogen de ontwikkeling die de leerlingen in die jaren doormaken.

4. Specifieke doorontwikkeling en uitbreiding van IMC Basis
Om onze idealen duurzaam te integreren in het onderwijs krijgen op een groeiend aantal basisscholen in heel Nederland leerlingen in groep 7 en 8, twee jaar lang, elke week, onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten. In de komende twee jaar zal het aantal IMC Basis scholen worden uitgebreid naar ruim 50 en wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect en de impact. Groeit u met ons mee. En maakt u dit bevlogen onderwijs op één of meerdere basisscholen mogelijk?

5. Specifieke doorontwikkeling IMC on Tour: Weekendschool onderwijs voor nieuwkomerskinderen
Ook dit jaar wordt IMC weekendschoolonderwijs aangeboden aan vluchtelingenkinderen. Onder de noemer ‘IMC On Tour’ gaan we langs verschillende Cobo-klassen in Nederland, waar kinderen die een verblijfsvergunning hebben gekregen een jaar lang taallessen volgen om daarna in te kunnen stromen in het reguliere onderwijs. IMC Weekendschool vindt het van groot belang dat we ons als samenleving bekommeren om de nieuwe kinderen in ons land. Zij hebben doorgaans minder mogelijkheden tot zelfontwikkeling dan andere kinderen, niet in de laatste plaats doordat hun ouders de maatschappij nog niet kennen. Helpt u mee?

6. Research & Development: onderzoek en kwaliteitsbewaking van onze programma’s
Onderwijsvernieuwing drijft ons. We zien namelijk al langer dat de wereld verandert. Stichting IMC Weekendschool beschikt dan ook over een eigen Research & Development afdeling, om de kwaliteit en impact van ons programma voortdurend te kunnen meten, te monitoren en te verbeteren. Ons team traint medewerkers, meet impact en is verantwoordelijk voor de innovatie binnen de programma’s. Als partner delen we onderling kennis en uitkomsten, en streven we naar gezamenlijke innovatie.

Echt impact maken

Stichting IMC Weekendschool gaat uit van een vernieuwende onderwijsfilosofie en -interventie. Om aan te kunnen tonen hoe onze onderwijsidealen en doelstellingen worden bereikt, is onderzoek van grote waarde.

Uit eerdere vergelijkende onderzoeken naar het zelfvertrouwen, toekomstperspectief en sociale verbondenheid bij weekendschoolleerlingen is gebleken dat zij meer kennis hebben over beroepen en beter kunnen zeggen waarom ze iets willen worden. Ook bleken de kinderen beter in staat om kwaliteiten van zichzelf te benoemen. Deze individuele effecten vertalen zich ook naar een maatschappelijk niveau: gemotiveerde, betrokken burgers hebben belangrijke positieve effecten op de maatschappij, zowel economisch als sociaal; denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van klasse tweedeling in de maatschappij en het bevorderen van de integratie van nieuwkomersgroepen.

Consultancybureau Strategy& (onderdeel van PwC) en Sinzer (adviesbureau voor impactmetingen), hebben zich voor de lange termijn verbonden aan effect- en impactonderzoeken naar ons onderwijsconcept. Effecten van deze interventie op leerlingen zijn ook onderwerp van een langlopend wetenschappelijk onderzoek (2018-2022), uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam, als onderdeel van het programma ‘Gelijke kansen voor een diverse jeugd’ van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Stichting IMC Weekendschool werkt via de kernactiviteiten aan het naderbij brengen van een bovengemiddeld aantal (negen van de zeventien) VN-duurzaamheidsdoelen (SDG’s), waaronder kwaliteitsonderwijs, waardig werk en economische groei, ongelijkheid verminderen en partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van samenwerking met Stichting IMC Weekendschool en haar programma’s? Onze collega’s gaan graag met u in gesprek en vertellen u graag over de verschillende mogelijkheden. In een oriënterend gesprek onderzoeken we welke betrokkenheid bij u, uw fonds of uw bedrijf past. Uit ervaring weten we dat dit maatwerk is.

 

Daantje Stotefalk
Manager Fondsenwerving
daantje.stotefalk@weekendschool.nl
06-24701783

 

 

 

IMC Weekendschool | Janssen

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren