fbpx
020 – 280 17 00 EN

Word vriend of doneer

Help mee

Een actieve kring van vrienden, fondsen, sponsoren, donateurs en andere betrokkenen is van grote betekenis voor het mogelijk maken van ons onderwijs. Steunt u ons als vriend met een vaste maandelijkse of jaarlijkse bijdrage, dan bedanken wij u niet alleen voor uw bijdrage maar houden we u ook op de hoogte van alle prachtige lessen en momenten bij onze programma’s.

Uw donatie

Ook u kunt ons helpen met een bijdrage. U kunt zelf bepalen hoe veel u doneert, hoe vaak en waar uw donatie naartoe gaat. Zo kunt u er voor kiezen een donatie te doen aan de gehele organisatie. Maar kunt u er ook voor kiezen een donatie te doen specifiek aan een van onze programma’s of aan een van onze leslocaties bij u in de buurt.

 

 

Inspirerend onderwijs voor iedereen

Stichting IMC Weekendschool bestaat ruim 22 jaar en stelt zich ten doel dat alle jongeren (specifiek op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is) van alle schoolniveaus, zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving.

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een organisatie met een groot maatschappelijk draagvlak. In samenwerking met ons netwerk van partners en vrijwilligers bereiken wij met onze programma’s IMC Weekendschool, IMC Basis, IMC on Tour en IMC alumni wekelijks ruim 3000 leerlingen, op 58 locaties door het hele land.

Overschrijving

U kunt ook direct een donatie doen op ons rekeningnummer. Dat kan via: NL58ABNA0837358612 t.n.v. Vrienden van Stichting IMC Weekendschool . Dan hebben wij echter geen gegevens van u.

ANBI-status

Stichting IMC Weekendschool heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling) status. Hierdoor zijn giften aftrekbaar. Particuliere donateurs mogen de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voor zakelijk geven bij een BV geldt dat jaarlijkse giften tot 50% van de fiscale winst voor de VPB aftrekbaar zijn. Voor alle andere entiteiten; eenmanszaken, CV, en VOF gelden de regels van particuliere giften.

Schenkt u jaarlijks meer dan € 1.000? Dan kunt u uw periodieke schenking kosteloos vastleggen in een onderhandse akte.

Lees er alles over via:

Belastingdienst giften particulieren
Belastingdienst giften bedrijven
Belastingdienst periodieke gift

CBF-keurmerk

Stichting IMC Weekendschool beschikt over een keurmerk van het CBF, toezichthouder van de goede doelensector. Dit houdt in dat de stichting voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van deze toezichthouder op het gebied van professionaliteit en transparantie.

 

Vragen

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op via:

info@imcweekendschool.nl
020 – 280 17 00

 

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren