fbpx
020 – 280 17 00 EN

IMC Basis richt blik op de toekomst met creatieve brainstorm

07-04-2017

IMC Basis hield woensdagavond een inspirerend en effectief werkdiner in Amersfoort. In aanwezigheid van demissionair Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, verzamelden zich zo’n 120 partners en betrokkenen van (potentiële) IMC Basisscholen om met elkaar te sparren over de vraag hoe het lesprogramma een groter, landelijk succes kan worden.

IMC Basis, het lesprogramma waarmee weekendschool onderwijs wordt vertaald naar het reguliere onderwijs, staat op het punt om verder te worden opgeschaald naar tenminste 16 scholen door heel Nederland. Een operatie die de nodige inspanning én samenwerking zal vergen van zowel scholen, als ook ondernemers en gemeenten. Om de gedachten hierover te scherpen en ervaringen te delen organiseerde IMC Basis een werkdiner in het hoofdkantoor van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort, een locatie die ter beschikking was gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

IMG_9999Volgende stap
Na de kennismakingsborrel werden alle aanwezigen welkom geheten door oud-leerlinge Imane Heddat en dagvoorzitter Donnatello Piras voor een update over de huidige stand van zaken en ambities van IMC Basis. ‘Drie jaar geleden stelden we onszelf de vraag: geloven we in IMC Basis?’,  vertelt Heleen Terwijn, oprichter van IMC Weekendschool. ‘Nu weten we dat de motiverende werking van IMC Basis grote effecten heeft op de leerlingen en leerkrachten. We hebben inmiddels vijf prachtige scholen en we kunnen een volgende stap gaan zetten.’

Sander DekkerVerbindend karakter
Dat het bestaansrecht van IMC Basis is bewezen, is ook de overtuiging van de aanwezige Staatssecretaris van OCW, Sander Dekker, die tijdens zijn betoog zijn waardering uitsprak voor het verbindende karakter van IMC Basis op lokaal niveau. ‘Ik ben fan omdat IMC Basis hét schoolvoorbeeld is van particulier initiatief. Ik vind het mooi dat de link wordt gelegd tussen lokale partijen en dat we van elkaar kunnen leren. En het mooie van IMC Basis is dat ze financieel onafhankelijk willen zijn van het ministerie, dat is ongelooflijk krachtig.’

IMG_9994Voorwerk verricht
IMC Basis heeft de afgelopen drie jaar als pilot gedraaid, onder meer op OBS de Dubbeldekker in Hilversum. Tijdens een panelgesprek vertelden de schooldirectie, een docent en de sponsor (Lionsclub Crailo) over hun ervaringen. ‘Wij vroegen ons af: heeft t meerwaarde, wordt een leerling hier beter van en wat vergt t van ons? Want drie uur per week is niet weinig. Maar er was al veel voorwerk verricht door IMC Basis, zelfs op het gebied van sponsoring: het leek wel een cadeautje’, aldus schooldirecteur Mayke Hemmelder. ‘En het is voor ons ook heel belangrijk dat ook het ministerie en de Onderwijsinspectie zeggen dat deze sociale vaardigheden een plek moeten krijgen in het basisonderwijs.’

Hollandse pot
IMG_0023Na het plenaire gedeelte van de bijeenkomst volgde het werkdiner, waar alle aanwezigen onder genot van Hollandse stamppot werden uitgedaagd om een antwoord te formuleren op de vraag wat de belangrijkste stappen zijn om IMC Basis tot een succes te maken. Een terugkerende vraag aan de tafels (met vlaggetjes geschikt naar provincie) bleek: hoe trek je sponsors over de streep, en hoe behoud je ze vervolgens? ‘Je kunt serviceclubs bij het lesprogramma betrekken, financiële steun kan dan later volgen’, luidde het advies van Hans Pontier, van de Lionsclub Crailo.

IMG_0030Initatief
‘Deze concrete brainstorm laat zien hoe krachtig netwerken is.’ betoogt Sander Dekker in zijn slotwoord. ‘En ik zou het fantastisch vinden als mensen vanavond zeggen: Kom maar op, ik wil zo’n initiatief starten.’  Van Heerlen tot Drachten, van Deventer tot Den Haag, de animo leek groot en eensgezind. ‘Het past heel goed bij waar wij mee bezig zijn, namelijk ‘loopbaan-leren en leren zichtbaar maken’, zegt Jan Jacob, adjunct-directeur van de A.S. Talmaschool in Rotterdam Crooswijk na afloop. ‘Wij gaan in augustus starten met een IMC basis, want we willen leerlingen meer eigenaar maken van het leerproces. Maar wat ontbreekt is aan die stip op de horizon, een idee over de toekomst.’

De opzet van het werkdiner is wat hem betreft sowieso geslaagd:  ‘Het is ontzettend leuk om zo buiten de lijntjes te kleuren. Door op onorthodoxe wijze met elkaar te gaan zitten en door gezamenlijk enthousiasme ontstaat er iets moois voor onze leerlingen. ‘