fbpx
020 – 280 17 00 EN

Ilumnus 2021: van Nyenrode naar Zoom, evengoed een feestje voor onze derdejaars

28-03-2021

Vandaag vond Ilumnus, de landelijke introductiedag bij IMC Alumni voor derdejaars, plaats. Deze heeft zoals de meeste van onze lessen en activiteiten dit jaar een online variant gekregen. Normaliter vindt deze dag kort voor de diploma-uitreikingen plaats op Nyenrode Business Universiteit voor alle derdejaarsleerlingen van de vestigingen van ons programma IMC Weekendschool. Bij de diplomering dit jaar zullen er bijna 300 derdejaars toetreden tot het alumni-netwerk. Ilumnus is daarom een dag van ontmoeting, plezier en informatievoorziening: hét voorproefje van wat IMC Alumni allemaal te bieden heeft. Ook tijdens de lockdown gaat deze dag daarom gewoon door voor de derdejaars, maar dan online!

 Deze dag begon voor de derdejaarsleerlingen met Jerre Maas van LiveWall Events als host en alumnus/ambassadeur Jacky Zheng als co-host die samen de dag aftrapten. Oprichtster van Stichting IMC Weekendschool Heleen Terwijn heeft daarna de leerlingen kort toegesproken over wat het alumni-netwerk voor hen kan betekenen en welke kansen er liggen. Vervolgens zijn de leerlingen in breakout rooms opgesplitst voor het spel Mission Impossible, waarbij de leerlingen vooral samen moesten werken om de opdrachten te voltooien en te winnen van de andere groepjes. Het winnende team won een t-shirt met de slogan van IMC Alumni erop ‘Now it begins!’ In de afsluiting heeft Jacky uitgelegd hoe ze straks, nadat de leerlingen hun diploma hebben ontvangen en officieel alumni zijn geworden, op de hoogte kunnen blijven van IMC Alumni.

 Warm welkom voor nieuwe alumni

Juist dit jaar was het voor team IMC Alumni belangrijk om Ilumnus door te laten gaan. Nu de kinderen en medewerkers zoveel thuis zitten is het cruciaal om aan de verbinding in de klas te blijven werken, maar ook de ontmoeting tussen klassen mag niet worden vergeten. Laagdrempelige momenten van verbinding  zoals het spelen van spelletjes met elkaar helpen daarbij.

Grote overgang

Ilumnus is ieder jaar de dag waarop de derdejaars van de vestigingen van programma IMC Weekendschool voor het eerst te zien krijgen hoe groot Stichting IMC Weekendschool is. De ontmoeting tussen de leerlingen van verschillende vestigingen en een groot aantal alumni die op de dag komen begeleiden, is een goede brug tussen de weekendschooltijd en IMC Alumni. Zij maken hierbij de overstap van de vaste zondag-lessen naar het programma van IMC Alumni. Binnen IMC Alumni kunnen zij zich dan verder ontwikkelen door op eigen initiatief deel te nemen aan workshops en activiteiten naar keuze. Een grote stap dus, net zoals de overstap van de basisschool naar de middelbare school die ze een jaar eerder al maken in het reguliere onderwijs. Ook om deze reden was het laten doorgaan van Ilumnus 2021 essentieel.

Mission (im)possible in Coronatijd

Afgelopen jaar kon Ilumnus helaas niet doorgaan, de lockdown was toen kort van tevoren ingegaan en op een online dag kon toen nog niet zo snel worden ingespeeld. Inmiddels, een jaar verder, zijn we als organisatie een stuk handiger in het organiseren van grootschalige onlineactiviteiten. Dit optimisme en de techniek van Livewall hebben ervoor gezorgd dat Ilumnus dit jaar een (online) succes is geworden.  Op naar volgend jaar waarin het hopelijk weer een fysiek feest kan worden!