fbpx
020 – 280 17 00 EN

Voor ouders

Informatie voor ouders

De ultieme ontdekkingsreis voor uw kind

Uw kind krijgt bij ons les van artsen, journalisten en wetenschappers. Maar ook van ondernemers, architecten en politieagenten. Deze mensen vertellen wat zij zo leuk vinden aan hun vak en laten uw zoon of dochter ervaren hoe het is om hun beroep uit te voeren. Zo leert uw kind meer over zijn talenten, de samenleving en wat er allemaal mogelijk is. Maar vooral ook wat uw zoon of dochter zelf interessant vindt om te doen. Bovendien leren we uw kind dat het goed is om zelf op mensen af te stappen, een doel na te jagen en dat het niet erg is om hulp te vragen. Tot slot leert uw zoon of dochter vragen te stellen, samen te werken, te presenteren en andere belangrijke vaardigheden. Wat uw kind bij ons leert en ervaart blijft een leven lang bij. Het zal zijn of haar (school)keuzes makkelijker maken.

Beperkte deelnamemogelijkheden leerlingen

Uw kind voor de weekendschool opgeven is niet mogelijk. De tien vestigingen hebben maar een beperkt aantal plaatsen. De vestigingsteams presenteren zich ieder schooljaar in de maand september aan de leerlingen van groep 7 van een aantal basisscholen in de door ons geselecteerde wijken. De leerlingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de weekendschool, maar moeten daarvoor uiteraard uw toestemming krijgen. Deelname is overigens gratis.

Het lesprogramma

Het programma duurt 2½ jaar: te beginnen na de herfstvakantie in groep 7 en de laatste les is vlak voor de meivakantie in de brugklas. Voorafgaand aan de start gaan wij met de kinderen in gesprek om na te gaan of zij voldoende gemotiveerd zijn om zich zo lang aan onze activiteit te verbinden. Soms hebben we meer aanmeldingen dan plaatsen. In dat geval komen kinderen op een wachtlijst en stromen zij in het programma in als er een plaats vrij komt.

De lessen beginnen om 11.00. Voor de les begint wordt de dag doorgenomen met de leerlingen zodat zij weten wat er van hen verwacht wordt en waar op gelet moet worden. Rond de lunch krijgen de leerlingen pauze en kunnen zij hun (meegebrachte) lunch nuttigen en buiten spelen. Rond half drie wordt er een korte nabespreking gehouden met de leerlingen. Tijdens een vak gaan de leerlingen vaak een zondag op excursie buiten de weekendschool naar bijvoorbeeld een dansvoorstelling, een kijkje op kantoor, het ziekenhuis of de rechtbank.

Aanwezigheidsplicht

Hoewel deelname aan de weekendschool vrijwillig is, vragen wij van de leerlingen wel om iedere zondag te komen. Elke zondag is er les, uitgezonderd de vakanties. In totaal zijn dat 81 zondagen. Voor speciale gebeurtenissen kan een leerling vrij krijgen. Per jaar verschilt hoe vaak dat mag; overleg met de locatiemanager.

Ouderbetrokkenheid

Uw betrokkenheid bij de weekendschool vinden wij heel belangrijk. Als ouders krijgt u bij de start de gelegenheid kennis te maken met de juffen en meesters van uw kind. U krijgt dan te horen wat u van ons kunt verwachten en u kunt uw vragen stellen aan ons.
Gedurende de schoolperiode wordt u van tijd tot tijd op school uitgenodigd om het werk van de kinderen te bewonderen: tentoonstellingen, uitvoeringen en workshops. Wij zien graag dat u dan ook komt. Onze medewerkers bezoeken u ook een keer thuis. Om met u te spreken over de ontwikkeling en toekomst van uw kind.

Huiswerkbegeleiding

Op de weekendschool zijn geen schoolboeken, geen toetsen en er is geen huiswerk. Het gaat bij ons immers om het op zoek gaan naar eigen talenten door ervaring op te doen. Voor die kinderen die dat willen, is er op de meeste weekendscholen huiswerkbegeleiding voorafgaand aan de lessen. Zo kunnen zij op zondag óók aandacht aan hun schoolwerk besteden. 

Vervoer

Kinderen komen doorgaans op eigen gelegenheid – met bus, tram of fiets – naar de weekendschool. Meestal is een locatie  vlak bij u in de buurt. Soms brengen ouders de kinderen naar school, al dan niet gezamenlijk. In sommige steden is centraal vervoer door IMC Weekendschool geregeld. De coördinatoren van de weekendschool bij u in de buurt kunnen u hier meer over vertellen. 

Veiligheid

Wij werken met kinderen, uw kinderen. U kunt er op vertrouwen dat wij dat doen met de grootste zorgvuldigheid. Onze betaalde krachten zijn ervaren in het werken met kinderen en hebben meestal een pedagogische- of didactische opleiding afgerond. Van al onze medewerkers – ook de vrijwilligers – vragen wij een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) bij de gemeente op, dat wij beschouwen als bewijs van betrouwbaarheid . Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering en een reisverzekering voor de kinderen afgesloten voor de tijd die zij op de weekendschool besteden. 

Diploma

Na 2½ jaar ontvangt uw kind het felbegeerde weekendschooldiploma. Een belangrijke gebeurtenis om te vieren dat uw kind een grote prestatie heeft geleverd. Het diploma is formeel niet erkend door het ministerie van OCW, maar is niettemin maatschappelijk veel waard. Het diploma zegt iets over het doorzettingsvermogen van uw kind, de vaardigheden die het heeft geleerd en het begrip dat het heeft gekregen van de wereld om zich heen.

IMC Alumni

Het diploma is ook het toegangsbewijs voor IMC Alumni van Stichting IMC Weekendschool: een traject waarin oud-leerlingen worden geholpen bij hun gewone (middelbare) school: het vinden van een stageplek, het doen van huiswerk, het krijgen van bijles of advies bij het kiezen van opleiding of beroep en vele masterclasses en activiteiten lokaal en wereldwijd. Kijk hier voor meer informatie over IMC Alumni.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de coördinatoren van de vestiging bij u in de buurt: Amsterdam Noord, Amsterdam West, Amsterdam Zuidoost, Den Haag, Groningen, Nijmegen, Rotterdam Delfshaven, Rotterdam Zuid, Tilburg en Utrecht.

Een kijkje in de klas | Alumni aan het woord

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren