fbpx
020 – 280 17 00 EN

Interview Marion Idema-Weijman

10-02-2021

‘Deze vreemde tijden brachten het beste in ons naar boven en uitte zich in hartstochtelijke inzet van alle medewerkers, vrijwilligers, partners en gastdocenten’ 

Terugblik op een bewogen schooljaar

De uitbraak van het coronavirus maakte het afgelopen jaar onverwacht, uitzonderlijk en uitdagend voor het

onderwijs – en dus ook voor Stichting IMC Weekendschool. De sluiting van alle scholen in Nederland tijdens de lockdown was een ongekend scenario waarvoor geen draaiboek klaar lag. Het was – en is – een periode waarin niet op routine maar wél op inzet en ervaring genavigeerd kon worden om de activiteiten en doelstellingen van de stichting toch te realiseren. In acht vragen blikken we terug op een turbulent én veerkrachtig schooljaar met operationeel directeur Marion Idema-Weijman.

 

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?

Wat was 2019-2020 een enerverend schooljaar en na zo’n bijzonder jaar is er natuurlijk veel om op terug te kijken. Ik ben vooral ongelofelijk trots op het gevoel van verbondenheid, de daadkracht en flexibiliteit van ons team en de wijze waarop we er juist nu voor onze jongeren konden zijn.

De aanvankelijke vrees dat de stichting alle onderwijsactiviteiten zou stilleggen tijdens de lockdown, pakte uiteindelijk heel anders uit. Hoe heeft de stichting alle lesprogramma’s in zo’n korte tijd coronaproof gemaakt?

Deze vreemde tijden brachten het beste in ons naar boven en dit uitte zich in hartstochtelijke inzet van alle medewerkers, vrijwilligers, partners en gastdocenten. Het vertaalde zich onder meer in de creatieve ideeën om onze leerlingen digitaal les te blijven geven en vooral ook het contact te onderhouden. Afstand houden en dichtbij blijven vraagt begrip voor elkaar. Er werd binnen onze vier programma’s veel samengewerkt en wij zijn enorm trots op de innovatieve wijze waarop in korte tijd nieuw lesmateriaal en filmmateriaal werd gecreëerd. Dat waren prachtige samenwerkingen met veel pro bono partners en gastdocenten waardoor medewerkers en vrijwilligers ons onderwijs en de persoonlijke aandacht aan onze leerlingen konden blijven bieden.

Naast de lessen organiseerden we prijsvragen voor alle programma’s. Deze uitdagingen en de vaste contactmomenten waren voor de jongeren een lichtpuntje in de week. De nieuwe realiteit bood ook kansen voor nieuwe invullingen passend bij de individuele behoefte van onze leerlingen en alumni. Zo hadden onze nog studerende alumni het zwaar door het wegvallen van colleges en sociale contacten bij de opleiding. Verschillende partners hebben online bijles aangeboden, een aanvulling op ons programma dat we ook na deze crisis vast willen houden. Natuurlijk zou het te mooi zijn om te zeggen dat we alle programma’s moeiteloos en altijd voor de volle 100% hebben kunnen doorzetten. Bij IMC Basis bijvoorbeeld was de basisschool leidend in wat de kinderen online werd aangeboden, en daarbij werd begrijpelijkerwijs door schooldirecties soms prioriteit gegeven aan enkele kernvakken. Tegelijkertijd waren er ook basisscholen waar wij konden ontzorgen door een deel van de lessen in te vullen.

Lukte het ook om met de leerlingen en alumni in contact te blijven? 

Voor onze alumni gingen veel live evenementen niet door, maar daar kwam wel het langgekoesterde wekelijkse (online) alumnicafé voor in de plaats en ze hadden veel contact bij digitale sessies binnen de alumni Connecties. Onze coördinatoren hadden meer persoonlijk contact met onze leerlingen naast digitale lesmomenten. We staan naast onze leerlingen en kennen de thuissituaties door de jaarlijkse huisbezoeken. Er waren zeker zorgen en daar is goed op geacteerd. Ons team stond er juist nu. Er op dit moment voor onze jongeren zijn, betekent voor mij meer doen dan we binnen onze reguliere programma’s bieden. We boden een luisterend oor en droegen uit dat er voor hen perspectief blijft op een vervolgopleiding, werk en meedoen in onze samenleving in de toekomst. Wij hebben een belangrijke rol om zorgen – ook over de thuissituatie – zo veel mogelijk weg te nemen.

Naast onze weekendschoollessen boden we met veel extra vrijwilligers ook ondersteuning bij het reguliere schoolwerk. Wij zijn iedereen zeer dankbaar voor dat extra stapje dit jaar. Onze jongeren verdienen het en onze samenleving vaart er wel bij als alle jongeren de toekomst vol hoop en ambitie tegemoet blijven zien.

Hoe vertaalt de coronacrisis zich in de betrokkenheid van onze partners?

We zijn zeer verheugd dat de betrokkenheid van onze maatschappelijke partners leidde tot extra support en waren positief verrast door de spontane steun die ons van alle kanten aangereikt werd. Onze leerlingen stonden er vrijwel alleen voor, slechts in contact met de buitenwereld via schermen. Als ze daar al over beschikten. Tablets en laptops zijn helaas niet in alle gezinnen een vanzelfsprekendheid. Veel partners sprongen bij en doneerden de middelen die we bij de leerlingen thuis gingen brengen. In de eerste maanden was er onzekerheid over het niet door kunnen gaan van activiteiten die door partners gefinancierd werden. Qua fondsenwerving misten we inkomsten, mede doordat partners beslissingen om te doneren doorschoven naar september. Vanuit de bedrijfs- en vermogensfondsen konden we over de zomer juist op extra steun rekenen door speciale coronafondsen. Hier zijn wij hen zeer erkentelijk voor. Het maakte het zelfs mogelijk om in de zomer met een Summer School in elf steden een extra programma aan te bieden.

Stichting IMC Weekendschool beijvert gelijke kansen in onderwijs. Wat is volgens jou de impact van de coronacrisis op die kansengelijkheid?

Kansenongelijkheid in het onderwijs is een groot en aanhoudend probleem. Ondanks de inspanningen die basisscholen verrichten, wordt door de coronacrisis de kansenongelijkheid in het onderwijs vergroot en is het nog zichtbaarder geworden. De impact op jongeren in de armste wijken van Nederland is groot. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak en investeringen om dat tegen te gaan. Wij pleiten er al 22 jaar voor dat aandacht voor de meest kwetsbare jongeren op jonge leeftijd cruciaal is. Vanuit de overheid en het onderwijs is nu veel aandacht voor aanvullend onderwijs op vrijwillige basis. Wij hebben de expertise en de ambitie om nog meer jongeren te bereiken. Met ons IMC Basis-programma hebben we hier ook een pasklaar antwoord op. Wij hopen dat, juist nu, nog meer partners, fondsen en lokale overheden instappen en samen met ons investeren in participatie van álle jongeren, ongeacht hun schoolniveau of afkomst.

Wat heeft de coronacrisis ons geleerd, als je kijkt naar de manier waarop de stichting sinds het

 begin van de uitbraak functioneert? Ons werk was dit jaar misschien wel belangrijker dan ooit en dat voelde iedereen binnen onze organisatie. Samenwerking over de programma’s kwam uit eigen beweging tot stand. De crisis heeft ons geleerd hoe inventief, veerkrachtig en flexibel wij als organisatie zijn. De jongeren hebben niet alleen gevoeld maar ook gemérkt dat we gewoon doorgingen met onze onderwijsprogramma’s. Er was afstand doordat veel digitaal was, maar er was ook meer contact dan normaal en dat was heel waardevol.

Marion Idema-Weijman

 

 

Foto rechts. Marion Idema-Weijman in gesprek
met leerlingen van ons programma IMC Weekendschool.