fbpx
020 – 280 17 00 EN

Tweede werkdiner IMC Basis groot succes

27-03-2019

In aanwezigheid van Ria Westendorp, directeur primair onderwijs Ministerie van OCW, verzamelden zich zo’n tachtig partners en betrokkenen van (potentiële) IMC Basis locaties bij het tweede werkdiner.

IMC Basis, het lesprogramma waarmee weekendschool onderwijs wordt vertaald naar het reguliere onderwijs, staat op het punt om verder te worden opgeschaald naar tenminste zestig scholen door heel Nederland. Een operatie die de nodige inspanning én samenwerking zal vergen van zowel scholen, als ook het bedrijfsleven, fondsen en gemeenten. Om de gedachten hierover te scherpen en ervaringen te delen organiseerde IMC Basis een werkdiner in het hoofdkantoor van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort, een locatie die ter beschikking was gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De focus lag daarbij op het verstevigen van de onderlinge verbinding en het uitwisselen van best practices van de afgelopen jaren. Tevens werd de verdieping gezocht omtrent de integratie van IMC Basis in het reguliere onderwijs.

Na de kennismakingsborrel werden alle aanwezigen welkom geheten door oud-leerling Elyas Razawi en dagvoorzitter Donnatello Piras. Oprichter en strategisch directeur Heleen Terwijn vertelde over de huidige stand van zaken en ambities van IMC Basis. ‘Vijf jaar geleden stelden we onszelf de vraag: kunnen we weekendschool onderwijs duurzaam verankeren op basisscholen?’, ‘We wisten al dat jongeren ontzettend enthousiast waren over ons onderwijs maar toen ik merkte hoe enthousiast de docenten en directeuren waren toen we met IMC Basis van start gingen geloofde ik dat het onderwijs om kan. We zitten inmiddels op éénentwintig prachtige scholen en zetten volgende stappen naar zestig de komende drie jaar.’

Dat het bestaansrecht van IMC Basis is bewezen, is ook de overtuiging van Ria Westendorp, directeur primair onderwijs van het Ministerie van OCW. ‘Ik gebruik IMC Basis altijd als voorbeeld wanneer het gaat over het creëren van gelijke kansen in het onderwijs. Vanuit het ministerie proberen wij IMC Basis dan ook zoveel mogelijk te steunen en mee te denken. Daarbij ligt de grote kans in de integratie in het curriculum, wat vinden wij als onderwijs belangrijk dat leerlingen mee moeten krijgen.’

Rochelle Helms, docent pedagogiek en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam (onderzoeksgroep van prof. Ruben Fukkink, HvA en UvA) nam de aanwezigen mee met het grootschalige onderzoek dat tussen 2018 en 2022 gedaan wordt. Scholen met IMC Basis worden daarin de komende jaren vergeleken met vergelijkbare scholen zonder het IMC Basis programma. ‘Een onderzoek op deze manier is zelfs internationaal nog nooit uitgevoerd. In die zin is het echt baanbrekend’ Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een uitgebreide vragenlijst over motivatie, sociaal-emotionele intelligentie en het zelfbeeld van de jongeren. Ook zal er gekeken worden naar de interesses in – en kennis van beroepen, en schoolprestaties. ‘Met andere woorden: is IMC Basis onderwijs óók goed voor de cognitieve ontwikkeling?’

OBS de Dubbeldekker in Hilversum behoort tot de scholen waar het allemaal begon. Sam Augustijn, tot vorig jaar leerkracht in de bovenbouw heeft van dichtbij mogen meemaken wat IMC Basis betekendt voor leerlingen. Hij vertelde over de impact op één van zijn leerlingen; ‘Je zag tijdens de les geneeskunde de vonk ontbranden. Waar leren voorheen op de tiende plaats stond, kwam deze leerling de dag na de gastles naar mij toe en vroeg; ‘Meester kunt u mij helpen om daar te komen’. Vanaf die dag stond leren op één. Ik ben dan ook enorm trots dat ik hem na twee jaar een VWO advies mocht meegeven.’ ‘Let wel, ik ben echt geen voorstander om alleen maar hoge adviezen te geven maar geloof er wel in dat we met elkaar ervoor moeten zorgen dat ieder kind op het niveau terecht komt wat bij hem past.’

Na het plenaire gedeelte van de bijeenkomst volgde het werkdiner, waar alle aanwezigen onder genot van Hollandse stamppot werden uitgedaagd om te vertellen over hun mooie IMC Basis momenten en antwoord te formuleren op de vraag wat ze kunnen doen om IMC Basis tot een succes te maken.

Van Heerlen tot Drachten, van Deventer tot Leiden, het enthousiasme was groot en eensgezind.