fbpx
020 – 280 17 00 EN

Mooiland sponsort IMC Weekendschool

24-08-2011

23 augustus 2011
Op maandag 22 augustus heeft Mooiland een sponsorovereenkomst gesloten met IMC Weekendschool. De komende drie jaar zal Mooiland IMC Weekendschool financieel steunen om het werk dat zij verrichten in sociaaleconomische achterstandswijken mogelijk te maken.

IMC Weekendschool verzorgt aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaaleconomische achterstandswijken. Mooiland wil dit initiatief ondersteunen omdat het ontwikkelen en ondersteunen van de jeugd een positieve invloed heeft op de leefbaarheid in de wijk. Daarnaast zetten de jongeren die het IMC Weekendschool programma volgen zelf de stap naar een betere toekomst. Vanuit eigen verantwoordelijkheid werken aan een betere leefomgeving is een van de peilers van Mooiland.

Mooiland: Echt Thuis

Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen, verspreid over 160 gemeenten in heel Nederland. Mooiland biedt huurders een echt thuis. Samen met gemeenten en andere partners werken wij aan vitale buurten en wijken. De twee woonbedrijven Mooiland Maasland en Mooiland Vitalis zijn ons gezicht in de markt en de regio. Zij worden ondersteund door Mooiland Vastgoed, een vastgoedorganisatie, die de nieuwbouw en herstructurerings-
projecten voor hen realiseert. Vanuit Mooiland wordt het hele werkgebied ondersteund met faciliterende functies als ICT, Financiën, Control en Strategie en Ontwikkeling.