020 – 280 17 00 EN

IMC on Tour

Weekendschool voor nieuwkomers: IMC On Tour

Begin 2016 hebben medewerkers van IMC Weekendschool – in samenwerking met alumni en gastdocenten – het initiatief genomen om weekendschool onderwijs aan te bieden aan nieuwkomers in Nederland. Nieuwkomers zijn vaak vluchtelingen uit oorlogsgebieden zoals Syrië. Hun kinderen komen in een taalklas, waar zij in één jaar de Nederlandse taal leren om daarna door te stromen naar reguliere scholen. In deze internationale schakelklassen biedt IMC Weekendschool elke week één dagdeel weekendschool onderwijs aan, momenteel op drie locaties in Nederland.

ontour2IMC Weekendschool vindt het van groot belang dat we ons als samenleving bekommeren om de nieuwe kinderen in ons land. Zij hebben doorgaans minder mogelijkheden tot zelfontwikkeling dan andere kinderen, niet in de laatste plaats doordat hun ouders de maatschappij nog niet kennen. IMC Weekendschool wil dreigende sociale ongelijkheid helpen voorkomen door nieuwkomers kinderen concreet welkom te heten. Via IMC Weekendschool on Tour komt de maatschappij in hun klas.

IMC Weekendschool on Tour biedt gastlessen over interessante beroepen door uitmuntende gastdocenten, ondersteund door alumni van IMC Weekendschool. Tijdens de gastlessen komen de kinderen in aanraking met gemotiveerde professionals, maken ze kennis met kinderen die in Nederland wonen, kunnen ze hun nieuwsgierigheid uitleven, en plezier beleven. Zo kunnen ook vluchtelingenkinderen en andere nieuwkomers bouwen aan hun toekomstperspectieven, zelfvertrouwen en verbinding met onze samenleving.

ontour1Gedurende het schooljaar biedt IMC Weekendschool on Tour elke week lessen aan gedurende één dagdeel. De vakken worden gekozen in afstemming met de school, de leerlingen zelf en Weekendschool alumni. In eerste instantie zijn de vakken zoveel mogelijk beeldend en zo min mogelijk talig opdat alle leerlingen kunnen meedoen, ongeacht hun taalontwikkeling. De volgende vakken behoren tot het curriculum: Journalistiek, Techniek, Sterrenkunde, Muziek, Architectuur, Beeldende Kunst, Podiumkunsten, Economie, Recht, Film en Geneeskunde.

Door IMC Weekendschool on Tour wordt voor nieuwkomers kinderen de deur geopend naar de Nederlandse samenleving. Ze maken kennis met enthousiaste professionals, met leerlingen die op de Weekendschool hebben gezeten, en doen bijzondere, positieve en leerzame ervaringen op. Er wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden, en aan het ontdekken van de eigen en elkaars talenten. Door de nauwe betrokkenheid van alumni van IMC Weekendschool ontstaat uitwisseling met leeftijdsgenoten en de mogelijkheid tot vriendschappen.

Huidige status IMC Weekendschool on Tour
Locaties en uitbreiding: Op dit moment (maart 2018) is IMC  on Tour actief in taalklassen op zes locaties: in Hilversum en Haarlem (sinds oktober 2016), Amsterdam-Oost (sinds januari 2017), Rotterdam (sinds oktober 2017), Breda en Zaandam. (sinds januari 2018). Binnenkort starten wij nog een groep op een 2e locatie in Rotterdam. Op al deze locaties organiseren wij voor deze leerlingen ook een zomerprogramma.

De deelnemers van IMC Weekendschool on Tour zijn allen tussen negen en veertien jaar oud. Ze hebben zeer diverse achtergronden en schoolniveaus, en verschillen sterk in de beheersing van de Nederlandse taal. Om deze redenen geven de coördinatoren van IMC Weekendschool on Tour de leerlingen veel individuele aandacht, waarbij ze zich uitvoerig verdiepen in de voorkennis van de leerlingen over de vakken die op het programma staan. Per jaar zijn er meerdere instroom momenten omdat er binnen taalklassen heel regelmatig nieuwe leerlingen worden aangemeld.

Voor verdere informatie over IMC Weekendschool on Tour kunt contact opnemen met Marieke Struijk van Bergen
06-29606439

 

Blijf verbonden

Sponsors