020 – 280 17 00 EN

IMC on Tour

IMC on Tour wijst ‘nieuwkomers’ de weg in onze samenleving

Kinderen van vluchtelingen en arbeidsmigranten worden meestal in één jaar klaargestoomd op speciale opvangscholen die het onderwijs aan ‘nieuwkomers’ verzorgen. Om een snelle en succesvolle integratie te bevorderen is daarnaast IMC on Tour opgezet. Buiten de gewone schooltijden wordt een programma op maat aangeboden met lessen en excursies in verschillende beroepen. Daardoor maken de kinderen direct kennis met de Nederlandse samenleving. En met zichzelf!

IMC on Tour richt zich op kinderen die zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en (in de meeste gevallen) net een verblijfstatus hebben gekregen. De lessen worden gegeven door enthousiaste professionals uit verschillende beroepen, die vrijwillig meewerken. Het Nederlands is afgestemd op het taalniveau van de leerlingen. De vakken worden heel beeldend en interactief opgezet zodat er voor alle leerlingen voldoende mogelijkheid bestaat om mee te doen. Denk daarbij aan vakken als Techniek, Sterrenkunde, Geneeskunde, Muziek, Architectuur, Beeldende Kunst of Podiumkunsten.

De deelnemers van IMC on Tour zijn allen tussen negen en veertien jaar oud. Ze hebben zeer diverse achtergronden en schoolniveaus, en verschillen sterk in de beheersing van de Nederlandse taal. Om deze redenen geven de coördinatoren van IMC on Tour de leerlingen veel individuele aandacht, waarbij ze zich uitvoerig verdiepen in de voorkennis van de leerlingen over de vakken die op het programma staan. Per jaar zijn er meerdere instroom momenten omdat er binnen taalklassen heel regelmatig nieuwe leerlingen worden aangemeld.

Ste
rker in de maatschapij
IMC on Tour is een onderdeel van IMC Weekendschool en gebaseerd op dezelfde aanpak en structuur. Anouk Tijnagel, die het initiatief ontwikkelde: ‘Het aantal nieuwkomers in Nederland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat heeft grote impact op het onderwijs. IMC Weekendschool vindt het van groot belang dat we ons als samenleving bekommeren om nieuwe kinderen in ons land. We willen hen op een directe manier welkom heten en we geven hen bagage mee om zo snel mogelijk in onze maatschappij te integreren. Daarmee proberen we te voorkomen dat talent en potentieel verloren gaat.’

Ons programma is onderscheidend vanwege het structurele karakter en de samenhang die het vormt met het nieuwkomersonderwijs, onder meer door de focus op verbinding met de Nederlandse samenleving. Zo integreren en verdiepen wij de basisvaardigheden die nodig zijn om zelfstandig en gemotiveerd deel te kunnen nemen aan het basisonderwijs en de Nederlandse Maatschappij. De initiërende stichting, IMC Weekendschool, put daarbij uit meer dan 20 jaar kennis en ervaring op het gebied van toekomstgericht en aanvullend onderwijs. Onze leerlingen, alumni, partners en gastdocenten moedigen deze ontwikkeling stevig aan en zijn een enorme steun.

Actief op Summer school
Het gaat er bij IMC on Tour om dat kinderen niet stilstaan in hun ontwikkeling in een heel cruciale leeftijd. Zij hebben behoefte om zich te verbinden en ergens bij te horen, het hele jaar door. Naast de nieuwkomersklas is er vaak weinig aanbod van activiteiten. Vooral de zomervakantie is voor de kinderen een lange periode van verveling en stilstand in hun ontwikkeling. Daarom organiseren we op verschillende plekken in Nederland een Summer school. De leerlingen zitten niet de hele zomer thuis, maar hebben hier de mogelijkheden tot ontwikkeling op verschillende vlakken. Hierbij ligt de nadruk voornamelijk op cultuur, natuur, sport en spel.

Locaties IMC on Tour
Op dit moment zijn er acht locaties van IMC on Tour. We verzorgen ontour1het programma in Amsterdam-Oost, Breda, Haarlem, Hilversum, Rotterdam Alexander, Rotterdam Crooswijk, Utrecht en Zaandam. Gemiddeld doen er zo’n 25 a 30 leerlingen mee per locatie. Er staan ongeveer 10 vakken (35 lesmomenten) op het programma en dan nog eens 10 lesmomenten tijdens de vakanties, inclusief twee weken Summer school.

 

 

Contact
Voor verdere informatie over IMC on Tour kunt u contact opnemen met
Marieke Struijk van Bergen (06-29606439)
of
Anouk Tijnagel (06-21714069)

Social Media
Volg IMC on Tour ook via onze social mediakanalen Facebook, Instagram of LinkedIn

Blijf verbonden

Sponsors