fbpx
020 – 280 17 00 EN

Methodiek

De door Heleen Terwijn ontwikkelde onderwijsmethodiek wordt nog altijd door hedendaagse internationale wetenschappelijke theorieën onderbouwd. In de Verenigde Staten zijn initiatieven met vergelijkbare doelstellingen samengebracht in verschillende overkoepelende wetenschappelijke modellen/theorieën, met name door het Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) dat zich richt op de Social Emotional Learning theorie (SEL) en door Positive Youth Development (PYD).

SEL

Het onderzoeksveld van SEL is ontstaan vanuit het inzicht dat academische vaardigheden of ‘hard skills’ niet voldoende zijn om een succesvol en bevredigend leven te leiden. Met behulp van de SAFE-criteria kan de kwaliteit en volledigheid van programma’s vastgesteld worden.

SAFE-criteria

 • Sequenced; het programma bevat meerdere onderdelen,
 • Active; vastgelegd in een planning volgens vast stappenplan en het programma maakt gebruik van actieve leervormen,
 • Focused; er wordt specifiek tijd en aandacht besteed aan het bevorderen van vaardigheden,
 • Explicit; de doelen van het programma zijn duidelijk uitgelijnd.

Het onderwijs van Stichting IMC Weekendschool voldoet aan de SAFE-criteria. Het curriculum beslaat meerdere jaren, waarin het thema van de lessen gemiddeld om de vier weken wisselt, terwijl de lessen dezelfde opzet behouden (Sequenced). Kinderen worden actief betrokken bij de les en een enthousiaste houding wordt gestimuleerd (Active). In de les wordt, naast het behandelen van het thema, tijd gemaakt voor de volgende competenties: vragen stellen, nieuwe dingen proberen, presenteren, met elkaar praten, samenwerken, bewust zijn van jezelf en invloed uitoefenen (Focused en Explicit).

Positive Youth Development

Positive Youth Development verwijst niet alleen naar de letterlijke ontwikkeling van jongeren maar tevens naar een filosofie. Het is een holistische visie waarin verschillende onderdelen van de ontwikkeling zoals sociale-, emotionele- en academische ontwikkeling als even belangrijk beschouwd worden.

Kerndoelen Positive Youth Development

 • Competence; sociale, cognitieve , academische en werk gerelateerde competenties.
 • Connection; het gevoel van verbinding als individu met de grotere groep of maatschappij.
 • Confidence
 • Caring; tonen van- en handelen naar compassie en empathie.
 • Character; internaliseren van maatschappelijke en persoonlijke normen en waarden.

Deze kerndoelen zijn verwerkt in een meetschaal die gebruikt wordt om de werking van PYD-programma’s te evalueren. De methodiek en filosofie van Stichting IMC Weekendschool en PYD sluiten naadloos aan: holistische ontwikkeling, in een humanistische pedagogische aanpak en -curriculum.

Positieve effecten van SEL EN PYD

Naar de effecten van SEL en PYD-vaardigheden is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Er is niet alleen gekeken naar de werking van programma’s op korte termijn maar ook naar de langetermijneffecten van interventies. De positieve effecten komen overeen met de bevindingen van de wetenschappelijke onderzoeken die naar de programma’s van Stichting IMC Weekendschool zijn gedaan.

SEL en PYD bewezen positieve effecten

 • Verbeterde academische prestaties
 • Ruimere toekomstperspectieven
 • Sterker gevoel van verbondenheid met de samenleving
 • Verbeterd zelfbeeld en verhoogd zelfvertrouwen
 • Verminderd probleemgedrag en mentale problemen

Lees in de wetenschappelijke paper ‘Een bewezen praktijk’ (2021) meer over de SEL en PYD theorieën in samenhang tot het onderwijs van Stichting IMC Weekendschool.


Literatuurstudie
De onderwijsmethode van Stichting IMC Weekendschool bevat verschillende kenmerken waarvan is aangetoond dat ze kunnen bijdragen aan motivatie. Lees hier de literatuurstudie over weekendschool en motivatie. 

Blijf verbonden

Onze hoofdsponsoren